NOS kruipt bij PvdAars in de reet

Voormalig NOS-journalist op PvdA-lijst Europese verkiezingen

door Servaas van der Laan 23 jan 2014

paul.2De Europese lijsttrekker voor de PvdA Paul Tang heeft donderdag de concept-kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen gepresenteerd. Op plek vijf van de lijst prijkt de naam van voormalig NOS-correspondent in Brussel: Paul Sneijder.

Lees verder >>

zie ook GeenStijl >>

Comments zijn gesloten.
About Fubar (5735 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

50 Comments on NOS kruipt bij PvdAars in de reet

 1. G.Deckzeijl // 13/10/2014 om 14:19 //

  Sander Dekker:het is letterlijk van de GEKKE om private partijen geld te gaan geven voor online initiatieven.!!!
  http://www.nu.nl/politiek/3901833/monopolie-omroepen-niet-meer-van-tijd.html

  Like

 2. Nu maar hopen dat ie doorzet.

  Like

 3. Van mij mogen ze het tot de laatste steen afbreken.
  Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst NL 1, 2 of 3 bekeken heb.
  Ik vind het verschrikkelijk dat iedereen hier verplicht aan mee betaald.
  Maar dat geldt voor veel meer bedragen die ergens aan geschonken worden.
  Helaas ontbreekt de keuze hierin.

  Like

 4. G.Deckzeijl // 14/10/2014 om 12:46 //

  Komen we automatisch op het punt: in de gordijnen vliegen.
  Sprak gisteravond weer een paar lokalo’s. Ze geven me qua kritiek op tal van zaken gelijk, maar willen zelf hun vingers niet branden…
  Psychlogisch werkt dat ook goed en niet alleen op het Haagse Binnenhof. Daar doen ze al jaren aan massa-psycologie. Deze meneer…. http://tinyurl.com/q6sesmm ….
  die vanaf a.s. vrijdag Frans Timmermans als loopjongen in dienst neemt, weet daar ook alles van.
  Maar ik heb ze door. Zeer beroerd dat miljoenen dat niet in de gaten hebben..

  Like

 5. G.Deckzeijl // 14/10/2014 om 12:48 //

  Zag dat ik op één plek de O en op een andere plek de H vergeten ben…

  Like

 6. G.Deckzeijl // 16/10/2014 om 08:52 //

  Gebed zonder eind: de belastingbetaler* mag dokken.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/23207879/__Exorbitant_salaris_omroepbaas__.html
  *en die doet al jaren z’n mond niet open.

  Like

 7. G.Deckzeijl // 16/10/2014 om 09:21 //

  Wordt het 230.474 of 169.425 euro?
  Bestuurders van ziekenhuizen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en (regionale) omroepen willen niet dat hun salarisplafond verder omlaag gaat van 130 procent van een ministerssalaris naar 100 procent. PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil dat dit op 1 januari gebeurt.
  De VVD was daar aanvankelijk tegen, waardoor er een Kamermeerderheid was om het (semi)publieke topsalaris op 230.474 euro te houden. Maar Plasterk heeft een uitzondering bedacht die de VVD hoogstwaarschijnlijk over de streep trekt. Daardoor krijgen de topfunctionarissen straks hetzelfde salaris (inclusief premies en onkosten) als de minister zelf: 169.425 euro.
  Volgens de Wet normering top-inkomens (WNT) geldt dat maximum bij nieuwe benoemingen meteen. Bestuurders die nu meer verdienen, mogen hun huidige inkomen vier jaar lang houden. Daarna moeten ze het in drie jaar afbouwen.
  De uitzondering die Plasterk bedacht, is om het argument te pareren dat potentieel goede bestuurders zullen kiezen voor het bedrijfsleven als er in de (semi)publieke sector zo weinig te halen is. Als de vrees bestaat dat voor bepaalde functies niet de juiste kandidaten worden gevonden, kan het geboden salaris worden opgehoogd.
  De ministerraad beslist daarover.
  Uitzondering
  Het was al mogelijk voor individuen een uitzondering te maken, maar dat is nog nooit gebeurd. Plasterk: ‘Tegen de achtergrond van het verlaagde bezoldigingsmaximum zal het eerder voorkomen dat uitzonderingen moeten worden geaccepteerd.’
  Volgens de bestuurders komt de verlaging van het plafond veel te snel. De (semi)publieke sector is nog volop bezig de WNT van vorig jaar in te voeren. De Raad van State uitte die kritiek onlangs al: het kabinet maakt niet duidelijk waarom het salaris zo snel nog verder omlaag moet, terwijl er ook geen onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de WNT.

  Like

 8. G.Deckzeijl // 18/10/2014 om 08:14 //

  Gaan we weer. Voor de verandering wordt de discussie over de onafhankelijkheid van gesubsidieerd Hilversum, lees: de publieke omroep weer ’s van stal gehaald.
  Laat iedereen voor eens en voor altijd dit onthouden: alle radio- en tv-zenders, nationaal zowel als regionaal die overeind worden gehouden door de belastingbetaler* zijn verre van onafhankelijk.
  De indruk wekken van het tegendeel berust enkel op uitgekookte misleidingspraktijken.
  http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/3770333/2014/10/16/Hoe-kan-de-publieke-omroep-onafhankelijk-blijven.dhtml
  Zie comment 24-1-2014, 12:50

  Like

 9. G.Deckzeijl // 20/10/2014 om 08:34 //

  Geldbesparende oplossing voor het volgende probleem: niet meer aan beginnen. De aanbidders van de verzonnen maangod worden prima vertegenwoordigd door niet alleen de linkse partijen.
  De partij van Mark Rutte doet daar sedert 12-9-2012 doelbewust aan mee.
  http://www.parool.nl/parool/nl/38/MEDIA/article/detail/3771660/2014/10/18/Bestuursvoorzitter-Moslim-Omroep-stapt-op-na-conflict.dhtml

  Like

 10. G.Deckzeijl // 23/11/2014 om 16:15 //
 11. G.Deckzeijl // 27/11/2014 om 07:41 //

  Zodra ze die ketting omgehangen krijgen voelen ze zich koning in hun eigen koninkrijkje, denken te kunnen handelen naar goeddunken en ook nog hopen dat niemand iets in de gaten heeft.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/23380523/__Verboden_bonus_Omroep_West-baas__.html

  Like

 12. Waren dat niet die lui van die vooringenomen filmpjes in Duindorp?

  Like

 13. G.Deckzeijl // 17/12/2014 om 18:09 //
 14. G.Deckzeijl // 17/12/2014 om 21:13 //

  Dat wist ik dus niet. Nu wel.

  Like

 15. G.Deckzeijl // 28/01/2015 om 09:24 //

  Kijkesaan, Jan Slagter heeft ook het licht gezien! Verdient navolging.Kunnen de pro-hoofddoek-supermarkten en baliepersoneel van allerlei instanties, minsteries, instellingen zoals gemeentebesturen en ziekenhuizen een puntje aan zuigen.
  Ergens in geloven?* Prima, hou ‘t voor jezelf, dring ‘t op wat voor manier dan ook nooit aan
  anderen op, dat geeft alleen maar spanningen, grote rotzooi en resulteert op de duur in oorlogen!!!

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/23607776/___Geen_kruisjes_en_hoofddoek_bij_MAX___.html

  ‘*geloven is verkeerd gebruik van de hersenfunctie.
  tinyurl.com/7wshph2

  Like

 16. G.Deckzeijl // 22/02/2015 om 08:10 //

  http://www.telegraaf.nl/watuzegt/23710268/___NPO__let_op_uw_zendtijd___.html
  Vanzelfsprekend zullen H.Hagoort & Co zich zoals gebruikelijk is, niks van kritiek
  aantrekken.

  Like

 17. G.Deckzeijl // 24/02/2015 om 07:14 //

  Rechter kletst niet alleen uit z’n nek, hij loopt bovendien ACHTER(1)
  Hij negeert nl. zijn eigen jurisprudentie en is ook niet objectief: alles wijst erop dat hij
  op het vinkentouw van Ymere zit.!!!
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/23723208/__Schotel_moet_van_gevel__.html
  Iedereen die dit leest en een schotel aan de muur heeft maak ik er op attent dat met een schotel + drieweg-LNB* veel meer tv-zenders binnengehaald kunnen worden dan met internet. Een schotel heeft HD-beeldkwaliteit als voordeel en over de (zeer beperkte bandbreedte van de) kabel wil ik ’t hier al helemaal niet hebben.
  Buiten dat is het zo, dat iedere bepaling in een huurcontract welke erop gericht is vrije nieuwsgaring te beperken of zelfs te verbieden, niet alleen in flagrante strijd is met de inhoud van Artikel 10 het EVRM(2), maar ook een dergelijk huurcontract ONGELDIG maakt.
  1) Lees deze PDF http://tinyurl.com/c9526xp (bovenin de pagina) en lees het arrest van het Amsterdamse gerechtshof van sep 2009.
  * Met een schotel + motor wordt het een totaal andere situatie.!!! Mits goed gericht naar het zuiden of zuidoosten heb je letterlijk de halve wereld op je tv-scherm, vooropgesteld dat niets de schotel in de weg zit.!!
  2)de rechter negeert het EVRM, een Verdrag dat van hogere orde is dan welke nationale wet ook en niet alleen in 1950 door de Staat der Nederlanden werd ondertekend maar ook
  geratificeerd. Dat betekent dat ze zich eraan dienen te houden.
  Een rechter uit Amsterdam kan dus niet zomaar even het EVRM gaan wijzigen.

  Like

 18. G.Deckzeijl // 24/02/2015 om 08:59 //

  Aanvulling. Rest van het artikel van 07:14 zat om onduidelijke redenen achter de betaalmuur, maar zet ik hier -in het belang van het RECHT- integraal neer.
  Onderkop bij het artikel: ” Ontsiering weegt zwaarder dan recht op vrije nieuwsgaring.”
  Portugese taal
  De huurder heeft dat toch gedaan,omdat hij Portugese tv-zenders wil ontvangen om voeling te houden met de Portugese taal en cultuur, mede met het oog op de opvoeding van zijn dochter.
  Ondanks herhaalde verzoeken van Ymere ging de huurder niet tot verwijdering over.
  Ymere stapte naar de kantonrechter, die na jaren in november 2012 bepaalde dat de belangenafweging doorsloeg in het voordeel van de huurder: hij hoefde de schotel niet te verwijderen. De woningcorporatie ging in hoger beroep. Zo zijn Portugese zenders via internet te streamen en heeft Ymere als gebouweigenaar belang bij het behoud van de strakke architectuur op een beeldbepalende plek aan het IJ.(1)
  Het gerechtshof heeft nu uitgemaakt dat de belangenafweging doorslaat in het voordeel van Ymere. De huurder moet de schotel verwijderen en wordt ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Met dit vonnis in de hand kan een eind worden gemaakt aan een reeks van gelijkluidende zaken, waarbij tot nu toe de huurder in het gelijk werd gesteld.(2)
  __________________________________________________________
  Einde aanvulling, artikel 07:14
  Naschrift: ik hoop dat die Portugese huurder een goede advocaat heeft en cassatie aantekent bij de Hoge Raad.Als dat verkeerd mocht uitpakken kan hij naar het Europese Hof.
  Want wat het Amsterdamse gerechtshof heeft gedaan is niets anders dan het EVRM buiten werking stellen in het voordeel van een verhuurder. En dat gaat nu eenmaal niet in een democratie waarin ieder individu het volste recht heeft te ontvangen wat hij maar wil.
  De vraag dringt zich hier op wat het BELANG van die rechter is geweest om in het voordeel
  van Ymere te vonnissen.
  Ergo: Het recht op vrije nieuwsgaring op wat voor manier dan ook beperken, nota bene zelfs(via huurcontracten) verbieden is een mentaliteit die alleen in bv. Noord Korea bon ton is.
  De mentaliteit van verhuurders vindt u hier: http://tinyurl.com/ny55lcj
  1) die heeft de redactie van de Sjuulbode geheid zelf verzonnen.
  2) aan de Basisweg 30/Amsterdam houden ze kennelijk niet van schotelkijkers…!!

  Like

 19. G.Deckzeijl // 24/02/2015 om 11:19 //

  En last but not least doen de weinig illustere topic-verzinners van BNR nieuwsradio ook nog een duit in het zakje.
  http://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=20150224092000420
  Belde er ook nog een idioot met de stupide gedachtekronkel dat alleen allochtonen een
  satellietschotel aan de muur hebben hangen: STAKKER!!!
  Geukkig houdt architect Hein de Haan er een heldere mening opna.

  Like

 20. G.Deckzeijl // 24/02/2015 om 11:42 //

  ARREST van 29 sep 2009, zaaknr 104004334:
  TV kijken via internet geen alternatief voor schotelontvangst!!!
  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2009:BL6547&keyword=104004334
  Mededeling voor degenen die bepaalde zaken onesthetisch cq niet mooi vinden en
  dat via alllerlei vrijheidbeperkende gedachtekronkels, al dan niet via vonnissen, proberen af te dwingen: ga ergens anders wonen!

  Like

 21. Ik moet zeggen dat ik vroeger ook dacht dat schotels voor allochtonen waren, tot ik er in de praktijk achter kwam dat dat niet zo is. Zo heeft de binnenvaart een schotel om wat te kunnen ontvangen. Maar ook de Portugees uit het voorbeeld. En een paar jaar of wat geleden bouwvakte ik samen met een Bulgaar, harde werker. En die had ook zo’n ding om wat uit zijn thuisland te ontvangen. En in tegenstelling tot velen in Nederland heb ik niet bij voorbaat iets tegen Bulgaren. Voorbeeld; hij was verplicht in dienst voor de muur viel en had grensdienst (moest iedereen een paar maanden daar) op het moment dat Bulgarije een wet invoerde dat Turkse namen niet langer toegestaan waren. Bulgaars of oprotten was het credo. En dat werkte. Hij had nog nooit in zijn leven een file gezien. En die dag zag die de langste ooit. Een uittocht van Turken… En dat was precies waar die wetgeving voor bedoeld was. Hij stond met zijn kalashnikov in de hand ze juichend uit te zwaaien. Die Bulgaren zijn die vier eeuwen ottomaanse ellende nog niet vergeten.

  Like

 22. G.Deckzeijl // 24/02/2015 om 15:42 //

  Wat satelliet-ontvangst betreft maken ze mij echt niks meer wijs!

  Like

 23. G.Deckzeijl // 24/02/2015 om 16:07 //

  Reactie van ene Steven_O, 24-2-2015, 13:51 bij het Tel-artikel:
  steven_0 (gast)
  Frappant dat deze uitspraak lijnrecht staat tegen een eerdere uitspraak van het zelfde hof. In begin 2010 oordeelde het gerechtshof van Amsterdam, op grond van een arrest van het Europese Hof, dat alleen zwaarwegende algemene belangen het recht op vrije informatievergaring zoals vastgelegd in artikel 10 EVRM kunnen beperken. Het verbeteren van aanzicht werdt niet gezien als “zwaarwegende algemene belangen”. MBT de huurovereenkomt, een overeenkomst moet wel rechtsgrond hebben.
  ____________________________________________________
  Ik herhaal het nog een keer: iedere bepaling die erop gericht is de vrije nieuwsgaring
  te beperken of zelfs te verbieden, maakt een huurcontract ONGELDIG.!!!
  Zo goed als zeker is eea ook toepasbaar op koopcontracten mbt eigen woningen.
  GD

  Like

 24. Stukkie van GeenStijl over schotels, Rechter: schotels moeten van de gevel!:
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/02/rechter_schotels_moeten_van_de.html#comments

  Like

 25. G.Deckzeijl // 24/02/2015 om 21:55 //

  Heb GS ff op de feiten gewezen, maar ik had net zo goed naar Rutte kunnen mailen.

  Like

 26. G.Deckzeijl // 07/03/2015 om 06:38 //

  Nog even iets over publiek geld….
  Huurders, let u ook even op!!!*
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/23772284/__Kosten_publieke_omroep_openbaar__.html
  *>vraag eens aan degene waarvan u uw huurwoning huurt wat zijn/haar jaarsalaris en dat van zijn/haar personeel, lees: veelal muis- en papierheenenweerduwendeuithetraamkijkers is.
  http://tinyurl.com/kaue9t6

  Like

 27. G.Deckzeijl // 08/03/2015 om 19:06 //

  Kabelaansluiting is voor mij informatieve armoede.
  Van 30 tv-kanaaltjes word ik niet geil.
  Verbod of niet(zie m’n vorige comments incl. eerdere vonnis van het EHRM):
  mijn schotel blijft waardie zit, punt!
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/23775124/__Meer_tv-aansluitingen__.html

  Like

 28. G.Deckzeijl // 15/03/2015 om 22:23 //

  Wat zou het jaarsalaris van J.Pauw zijn? 200.000 euro? 300.000 euro?
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/03/we_gaan_beginnen_maar_niet_over_mijn_salarisss.html
  Daar moet u voor DOKKEN, lezer!

  Like

 29. G.Deckzeijl // 29/03/2015 om 10:06 //

  Brekend nieuws! Sarcasme-modus ingeschakeld:
  De begin 2000 afgeschafte Dienst Omroepbijdragen heeft nieuw emplooi gevonden in… Noord Korea..!!!
  http://www.hln.be/hln/nl/15783/Noord-Korea/article/detail/2268550/2015/03/28/Zo-kijken-Noord-Koreanen-stiekem-naar-buitenlandse-tv.dhtml

  Like

 30. G.Deckzeijl // 02/04/2015 om 03:56 //

  Wie betaalt, bepaalt. Maar dat heeft voormalig EO-baas Henkie Hagoort nog steeds niet door.
  Daarom schieten ze binnen rijksgesubsidieerd Hilversum ook al jaren in de stress als er vragen komen over bv. het jaarsalaris van relnicht P.de Leeuw of een Matthijs van Nieuwkerk…
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/23877338/__Kamer_ruziet_met_NPO-baas__.html
  Daarnaast kan Hagoort het -net als zijn voorgangers in casu vorige kabinetten- niet laten de propaganda inzake een onafhankelijke publieke omroep rond te strooien.
  Nou ben ik niet de eerste die dat heeft vastgesteld, maar als je financieel door derden -in dit geval de belastingbetaler- in leven wordt gehouden, je hypotheek, eventueel bootje en luxe vakanties(die sedert jaar en dag duren van eind mei t/m begin sep..!!!) kan genieten, ben je pertinent NIET onafhankelijk.
  Zie verder comment 1, pagina 1.

  Like

 31. G.Deckzeijl // 07/04/2015 om 07:37 //

  Marianne Zwagerman, vanmorgen op BNR over de publieke omroep…
  http://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=20150407082200180

  Like

 32. G.Deckzeijl // 04/05/2015 om 09:08 //

  Volledig..!!!

  Like

 33. G.Deckzeijl // 27/05/2015 om 13:08 //

  De publieke omroep was vanaf dag één NIET onafhankelijk, Relus Breeuwsma!
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24086087/__Omroepen_vrezen_NPO__.html

  Like

 34. G.Deckzeijl // 28/05/2015 om 09:06 //

  Wéér dat geleuter over onafhankelijkheid, deze keer door Guus van Kleef
  van omroep Gelderland.
  http://www.destentor.nl/regio/ontslagen-bij-omroep-gelderland-door-bezuinigingen-1.4953651

  Like

 35. G.Deckzeijl // 07/06/2015 om 16:41 //

  Kabel = informatie-ARMOEDE.
  Hoeveel kanalen? 25? 35? Wie het weet mag het zeggen.
  Vrijheid, blijheid: Ik heb een schotel met gigantische ontvangstmogelijkheden.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24128691/__Meer_tv-aansluitingen__.html

  Like

 36. Ik heb geen tijd voor 1000 kanalen. Ik vind 20 al kut.

  Like

 37. G.Deckzeijl // 08/06/2015 om 09:23 //

  Het is een keuze. Heb ik geen problemen mee.
  Via bv.een Zuid-Koreaanse tv-zender kan ik ook het Noord-Koreaanse nieuws zien.
  Da’s vaak zeer hilarisch, dat hypersocialistische geblèr…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: