Moskee Leiden bezet. Stop islamisering. Sloop elke moskee

En de brutaliteit om die moskee dan Al-Hijra te noemen; verovering dmv. immigratie.

Vorig jaar werden de ruiten bij omwonenden nog ingegooid:

Ruiten ingegooid bij omwonenden Moskee aan de Ter Haarkade

(Foto: Leefbaar Leiden)

LEIDEN – De inwoners aan de Ter Haarkade hebben te lijden onder de oplopende spanningen in de wijk rond het bouwterrein van een nieuw islamitisch centrum in Leiden. De afgelopen twee nachten zijn er ruiten ingegooid van omwonenden. Leefbaar Leiden wil zo snel mogelijk extra politie-inzet en camerabewaking.

Nadat er gisternacht ruiten zijn ingegooid heeft Leefbaar Leiden de politie en het college opgeroepen tot actie. Hier is nog niet op gereageerd, maar nu er vannacht opnieuw ruiten bij bewoners zijn ingegooid is de maat vol bij de lokale partij.

Dichtbij >>

In aanbouw zijnde moskee in Leiden korte tijd bezet

In Leiden is de in aanbouw zijnde moskee aan de Ter Haarkade bezet door een aantal personen die lid lijken te zijn van splintergroep Identair Verzet, zo blijkt uit berichten op Twitter. De Nederlandse driekleur is samen met de leus “In Leijen begint de victorie” over een betonnen muur gehangen.  De politie is inmiddels ter plaatse, zo weet Geenstijl verder te melden.

De vijf mannen zijn inmiddels van het dak, zo weet Omroep West, en zijn door de politie aangehouden omdat de toegang tot het terrein verboden is. De politie ontkent dat er sprake is geweest van een ‘bezetting’, de mannen zouden slechts “korte tijd” op het dak hebben gestaan, zo zegt een woordvoerder tegenover Nu.nl.

TPO >>

Oops. De tweet van Ibrahim Wijbenga die hier stond was een parodie.
Deze zijn van de echte:

En deze ook:

Moslims doen huilie huilie: Moskeeën vrezen golf van extreemrechts geweld

De ‘bezetting’ van een moskee-in-aanbouw in Leiden, zaterdagochtend, doet bij het koepelorgaan van Nederlandse moskeeën alle alarmbellen rinkelen. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vreest een escalatie van anti-islamitisch geweld.

Elforkani: “Geweld tegen moskeeën is al langer een probleem. Maar nu zien we voor het eerst een gecoördineerde actie van een ideologisch gedreven groep. Bovendien hebben we uit het hele land sterke signalen dat er meer van dit soort acties komen.” Waarop het CMO zich baseert mag Elforkani naar eigen zeggen niet vertellen.

Leugenaar !

Trouw >>

Comments zijn gesloten.

13 Comments on Moskee Leiden bezet. Stop islamisering. Sloop elke moskee

 1. G.Deckzeijl // 07/02/2015 om 15:42 //

  Moslims beschouwen een moskee in de wijk van de kafir als een overwinning!
  Dat en meer: http://tinyurl.com/pghmter
  Alles wat van de islam in het Westen te ZIEN is, heeft van de eerste tot de laatste lettergreep te maken met HET PROJECT.
  Gelijknamige knop naar alle info hierover in de header van deze website.

  Like

 2. Dat you tube heeft de video van Sam Solomon Redux, moskeeën zijn kazernes, weggehaald. Binnenkort maar eens leren alle filmpjes op een eigen server te zetten. De gebruiksaanwijzing heb ik al liggen. Nog even aanleren …

  Like

 3. G.Deckzeijl // 07/02/2015 om 23:29 //

  Hier is een gedeelte uit die docu die eerder verscheen op vlad tepes.
  Heb op die site rondgekeken, niets gevonden.

  Like

 4. G.Deckzeijl // 07/02/2015 om 23:48 //

  Why mosques and terrorism go together like pinabutter and jelly…

  Like

 5. Het you tube account is verwijderd.

  Like

 6. G.Deckzeijl // 08/02/2015 om 09:56 //

  Ik ben nog steeds op zoek en wel om het simpele feit dat alles wat op het net verschijnt,
  niet zomaar is verdwenen. Ik ben ervan overtuigd dat die film ergens rondzweeft…
  Zet dus die 9 minuten van 7-2, 23:29 op je eigen server.!!

  Like

 7. Buurtbewoners in radio uitzending:

  Like

 8. G.Deckzeijl // 14/02/2015 om 03:38 //

  Nieuwe NSB-er H.Lenferink steunt de moslims.Gaat lekker in Nederland.Hij rept over de toon van het islamdebat in Nederland, alsof de toon van dat verzonnen HAATboek koran gerekend over de afgelopen 1400 jaar zo leuk is. Martijn van Identitair Verzet: een moskee is een kazerne. En dat is volkomen JUIST.Zie verder bij Gaza. Moslims beschouwen een moskee in de wijk van de kafir als een overwinning. Oriana Fallaci waarschuwde tijdens haar leven herhaalde malen dat moskeeën broedplaatsen van haat tegen het Westen en terrorisme zijn. A.Marcouch(stiekem lid van de moslimbroederschap, zie HET PROJECT in de header) deed ook nog een duit in het zakje om de ruitingooiers te straffen, maar dat wordt binnen z’n eigen achterban als verraad beschouwd. Gelukkig kwam Tomas Kok ook nog in de uitzending met de vaststelling dat de spanningen in dit land door de islam oplopen en een eind gemaakt dient te worden aan de islamitische terreur.

  Like

 9. G.Deckzeijl // 14/02/2015 om 03:41 //

  Om vergeten te voorkomen: de moskee-database.
  https://burgerjournalisten.wordpress.com/moskeeen/

  Like

 10. Ellen Konne // 23/02/2015 om 15:06 //

  KAFIR en JIHAD!

  Moslims in Nederland noemen Nederlanders “Kafir” of “kafier” (vijand) en delen met elkaar hun afschuw voor de Nederlandse cultuur. Gelet op de benoeming “kafir”: de “kafir” die dit stempel krijgt opgedrukt is een Nederlander. Het concept “kafir” heeft dus betrekking op een vijand! De jihadisten die moorden in naam van islam, rechtvaardigen hun acties door het bestaan van kafir’s, in werkelijkheid worden ze  gedreven door de bewuste aanweiziheid van ongelovige ” kafir’s”. Het gedachtegoed gaat ervan uit dat de Nederlanders als geheel “kafir’s” zijn en uiteindelijk de islamitische staat als enige goede optie zal wensen en accepteren. Om dit te bereiken maken zij gebruik van alle middelen die hen voorhanden zijn, maar tijdelijk zijn zij gericht op niet-gewelddadige middelen.
  “De Moskee is de weg en de waarheid.”
  “Waar je ook bent, bouw een Moskee.”
  ‘De Moskee is de eerste fabriek waar jihadisten worden gevormd’ : (Al_Qaeda)
  Jihad, de oorlog die de Islam moet verspreiden over de ganse wereldbol, zo inherent is aan de Islam dat “elke moslimfoetus in de wereld oproept tot eenheid door de Jihad.“

  “De fundamentele basis en de opvoeding en opleiding [van de moslims] begint in de moskeeën… Beseft u wel wat de moskee is? Het is de eerste fabriek waar mannen worden opgevoed om Allah te vrezen en te behagen; [het is] de eerste fabriek waar Jihadstrijders worden gevormd…

  In vaktermen vallen deze islamisten even goed onder het fundamentalisten als andere jihadisten, zij imiteren de niet-moslims en laten zich daardoor beperken…
  Door de Nederland betaalde imams prediken dat de jihad een heilige plicht is voor alle moslims! Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”. ‘Matig” genoemde Jihadistische islamisme is weer de meest succesvolle ideologie waardoor in Nederland geboren moslimjongeren een perspectief aangeboden krijgen! Het is dus geen toeval dat nu geïndoctrineerde kinderen voor de jihad kiezen! Het is ook verrassend dat in Nederland wonende Moslims, Nederlanders openlijk vijand noemen en tegelijkertijd zich als matig laten bestempelen! Ze dragen doelbewust provocerende kledij (hoofddoek, boerka etc…), geen Nederlandse TV, geen Nederlandse kranten. Voor vrijwel alle islamieten geldt alleen het woord van allah en dat zij alleen open staan voor jihadistische imams en houden zich strikt aan de anti-Nederlandse cultuur!

  Het ligt voor de hand dat de samenbindende kracht van de moslims erg groot is. De ‘gewone’ maatschappij moet er doorgaans weinig van hebben, en naarmate de maatschappij meer als vijandig wordt ervaren zullen de jihadisten hechter worden. Het gevaar van deze twee complementaire ontwikkelingen schuilt daarin het vermogen tot kritische reflectie op de duur volledig wegvalt. Oude garde maakt een fatale denkfout door te denken dat islam uiteindelijk zal wegsmelten. Europese politici hebben bewust de ogen gesloten. Het is juist de islamitische wereld die het westen niet alleen als een bedreiging ziet, maar juist als een potentiële vijand, waarin maar één antwoord mogelijk: demografische explosie moslims via de baarmoeder, prediking en oproepen tot invoeren van jihad.

  Elke ideologie kan bestreden worden met een alternatieve ideologie. De strijd begint altijd bij het gedachteplatform. Een middeleeuwse ideologie/cultuur kan niet bestreden worden met een steentijdperk ideologie. Politici en opiniemakers proberen islamitische politieke ideologie te verdedigen (matig en goed noemen) om jihadisten te bestrijden! middeleeuwse islam kan niet bestreden worden met de lege hoofden van regeringleiders en opiniemakers die onafgebroken oproepen om islam te faciliteren. Hierdoor is de maatschappij in de ban van islamitische radicale ideologie, die zich baseert op een letterlijke uitleg van de Koran.

  Een keuze voor radicaal Islamitisch gedachtegoed is dan niet slechts een keuze voor een overtuiging of een geloof. Oude garde heeft geen enkele vooruitgang geboekt in het gebied van filosofie en wetenschap en heeft een mentale vacuüm gecreëerd, zodat nieuwe generatie moslimjongeren hun identiteit dan met het onderschrijven van dogma’s of denkbeelden van middeleeuwse toestanden:soldaten godsdienst, non-stop oorlog, polygamie, moskeen met de hoge minaretten etc… 
  Nihilistische bewegingen van de jaren 60 die nu hun achterlijke beleid/filosofie dicteren, hebben uiteindelijk een “goed islam” uitgevonden die beter is dan de ISIS islam! Precies deze transformatie heeft het Europese zelfvertrouwen blijvend aangetast. Nihilisten van oude garde zijn niet beter dan de islamisten. Achterlijke opinie en beleidsmakers bieden dus niks nieuws, Jongeren die horen dat de islam en koran goed is, worden massaal jihadist/massamoordenaar!

  ISLAM VERDEDIGEN VERSUS JIHAD BESTRIJDEN!

  Het is een paradigma-probleem. 

  Terwijl er sprake is van een grote dreiging van jihadisten ‘die zich beroepen op islamitisch fundamentalisme als inspiratie’. Oftewel, op de koran, beweert oude garde, dat de islam als religie niet mag worden verward met islamitisch fundamentalisme als ideologie. 
  Terwijl fundamentalisme simpelweg uit de islam voorkomt, propageert bestuurlijke macht dat islam en de koran geen voedingsbodem zijn voor de Jihadisten. Echter, zowel de religie als de ideologie zijn gebaseerd op de koran! 

  Hoe het handelen, de doelstelling ondermijnt. 

  Oude garde heeft geen idee over de ontwikkeling proces van de islam, ze verdedigen niet de normen en waarden van het westerse cultuur als alternatief, maar blijven propageren dat de islam goed is! Lage intellectuele oefening en het verdediging van islamitische ideologie, maakt bestrijding van jihadistische gedachtegang onmogelijk. In Nederland geboren Moslims krijgen van oude garde te horen dat hun islamitische geloof/ideologie eigenlijk beter is dan de westerse ideologie. Onder de motto, “islam is goed. IS is niet goed”, worden kinderen gestimuleerd toch “de ware islam” te zoeken. Als gevolg, zien we razendsnelle groei van IS en andere Al-Qaeda georiënteerde bewegingen in Nederland.
  De meerderheid van de immigranten is islamitisch, soennieten die een steeds groter percentage van de bevolking van grootsteden vormen, worden ondersteunt in de naam van de democratie! Regeringsleiders proberen islamitische politieke ideologie te verdedigen om jihadisten te bestrijden! Van indoctrinatie van onze kinderen op school, tot (beroeps)moslims in de politiek, tot het bouwen van moskeeën, tot het trainen van imams, tot het misleiden van de niet-islamitische burgers over de positieve bijdrage van islam aan de westerse gemeenschap. In plaats van politieke ideologie van de strijders te bestrijden, bestrijden de EU beleidsmakers kritiek op die ideologie zelf en wordt islam toch gefaciliteerd als een ideale ideologie/geloof!
  Soennitische /salafistische jeugd kiest uiteindelijk toch voor de Jihadisme, bovendien gaan ze meerderheid vormen in Nederland!

  In plaats van een eigen ideologie/ filosofie, eigen normen en waarden te verdedigen, onderwerpt politieke elite zich aan een vijandelijke ideologie en stelt dat de overheids instellingen moeten strijden tegen het fenomeen ‘Islamophobia’. Een term die is bedacht door de Salafistische islamisten, ten einde kritiek op islam mondiaal de kop in te drukken, terwijl in alle moslimlanden westerse ideologieën wettelijk verboden zijn! Vanuit corrupte instanties zoekt men inmiddels naar juridische mogelijkheden om kritiek op islam te verbieden en strafbaar te stellen. Zie, haatimams uit moslimlanden naar Utrecht, Rijswijk, Amsterdam, Rotterdam, Gouda! Klaarblijkelijk is de behoefte van de jihadistische massa hier aan zulke oorlog predikers groter dan wordt aangenomen.

  Opiniemakers en politici mogen zich dus niet kritisch uiten over islam, omdat dit het niet-bestaande fenomeen islamofobie stimuleert. 

  Met Vriendelijke Groeten,

  Victor Leman, Florac Bosch, H. Westerdam, S. Leobergen, Arto Troyer, S. E. Konne, A. Thores, L. H. Dekker. W. Karmann, N. Korser, H. Vlaams, Berna Akker, R. E. Zycke, Adriana T., E. Born

  Like

 11. Je had em al eerder geplaatst hoor 😉
  En ik had em ook bij De Vrije Chroniqueurs op de voorpagina gezet:
  http://www.vrijechroniqueurs.nl/kafir-en-jihad/

  Like

 12. G.Deckzeijl // 23/02/2015 om 23:17 //

  Right.Bekend verhaal. Weet ik al meer dat 40 jaar.
  Zie ook de bestsellers van Oriana Fallaci.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: