De hoofddoek is agressie; To rape or not to rape

onderweg naar de slavinnenmarkt

De hoofddoek is agressie

onderweg naar de slavinnenmarkt

onderweg naar de slavinnenmarkt

Allereerst maakt de hoofddoek onderscheid tussen gelovige vrouwen, bezit en eigendom, en ongelovige vrouwen, hoeren en slavinnen. En daarom is die lap stof zo onaangenaam. De koran is allerduidelijkst over wat er met ongelovigen moet gebeuren:

01

 

De hoofddoek is de vlag van allah die in onze straten wappert. Om te laten zien dat de islam aanwezig is, en als het aan islam ligt, niet meer weg gaat. Hetzelfde doel dienen minaretten. En we weten wat Erdogan zei wat dat zijn.

 

01

 

“Een hoofddoek is een brandmerk, een jodenster voor vrouwen”, schreef Chadortt Djavann, schrijfster van het pamflet “Bas les Voiles”

Een minderjarige een sluier of hoofddoekje laten dragen betekent haar op de meest grove wijze op de seksuele markt brengen, haar een trauma toebrengen waardoor de toekomstige vrouw voorgoed naar lichaam en geest getekend is. De sluier opleggen aan een meisje is letterlijk misbruik van haar maken; haar lichaam kenbaar maken als lustobject, bestemd voor de man.’ (bron) Lees !

Ik kom op mijn titel omdat me een stukje onder ogen kwam van Enis Odaci op Republiek Allochtonië: ‘Over hoofddoeken en agressie’

Voor ik dat bespreek wil ik echter eerst nog een paar dingen opmerken. Vorige maand verscheen er een artikel in Trouw: ‘Hoofddoek is beste voorspeller voor moslimfundamentalisme’

Het is dus niet zo’n onschuldig lapje stof als de apologeten ons willen doen geloven:

55 procent van de stellen waarvan de vrouw een hoofddoek draagt, is fundamentalistisch

De hoofddoekdragers geven op andere vlakken ook vijandigere antwoorden. Op de stelling ‘Joden zijn niet te vertrouwen’ antwoordt 54 procent van de mannen met een gesluierde vrouw bevestigend, tegenover 26 procent zonder gesluierde vrouw.

Liefhebbers van de hoofddoek zijn vaker homohaters en staan vijandiger tegenover het Westen.

Een hoofddoek of sluier is zeker geen emancipatiemiddel. ‘De feiten laten zien dat het al dan niet dragen van een hoofddoek, samen met opleidingsniveau, ook één van de sterkste voorspellers is van of moslima’s op de arbeidsmarkt actief zijn. En dat geldt ook voor de hoogopgeleide moslima’s die volgens de islamitische leer dankzij hun hoofddoek de arbeidsmarkt op kunnen of mogen.’ Discriminatie is geen oorzaak.

GeenStijl concludeerde daarop terecht:

Natuurlijk, juridisch niet zonder haken en ogen, maar misschien wordt het tijd Artikel 435a van het Wetboek van Strafrecht weer eens af te stoffen. “Hij die in het openbaar kledingstukken of opzichtige onderscheidingstekens draagt of voert, welke uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of geldboete van de tweede categorie.” 55% van de gesluierde dames drukt middels haar kleding immers een “bepaald staatkundig streven” uit. Nederland doet altijd angstvallig alsof die wet niet bestaat, want niet uit te voeren zonder overte burgeroorlog te ontketenen.

Een hoofddoek is dus een uitdrukking van jodenhaat, homohaat, en vijandigheid naar het Westen toe. Maar meer dan dat nog is het een gevangenis voor vrouwen. De helft van de wereldbevolking:

In Khaled Hosseini’s soul-piercing novel A Thousand Splendid Suns, the character Nana, a poor, unwed mother, tells her five-year-old daughter, Mariam: “Learn this now and learn it well, my daughter: Like a compass needle that points north, a man’s accusing finger always finds a woman. Always. You remember that, Mariam.”

Hosseini’s best-selling novel was about life in Afghanistan, but in the 30 words above he sums up the way men govern the lives of women across much of the Muslim world.

Like Mariam, millions of Muslim girls are told very early in life by their mothers that their place in society is one of submission; submission not to God, but to man. (bron)

En dan klaagt Enis Odaci dat de hoofddoek agressie oproept. Nee, Enis Odaci. De hoofddoek straalt agressie uit, is een symbool van agressie en van onderdrukking:

Ik heb de afgelopen periode veel mensen gesproken, debatten gevoerd en hier en daar wat gepubliceerd over de “dialoog” tussen moslims en “de rest”. Ik zeg het maar zoals het voelde. Dit wij/zij denken is geen sluipend proces meer, maar inmiddels een niet te ontkennen realiteit.

Misschien ligt dat ook wel een beetje aan de islam dat wij/zij denken waar je over klaagt, Enis Odaci:

 

01

 

Het is altijd maar weer islam dat een probleem heeft met anderen. Al 14 eeuwen lang en overal waar het maar zijn kop opsteekt:

 

BvgJ-yfIAAAWk0C

 Dat wij/zij denken komt uit de koran. Het is voorgeschreven in islam om geen ongelovigen tot vrienden te nemen:

01

Odaci:

Ik merkte een niet eerder gevoelde irritatie in mij opborrelen toen een belezen man, op leeftijd weliswaar, zomaar riep dat vrouwen met een hoofddoek bij hem een gevoel van agressie oproepen. En niet alleen hij, maar “30% van de Nederlandse bevolking”, de PVV stemmers dus. Tja, daar sta je dan.

Ik adviseerde hem een bezoek aan de psycholoog en een cursus empathisch inlevingsvermogen.

Ik laat Philipp Bekaert aan het woord die Safâa Achnak antwoordt:

Wie het recht opeist om in een Westerse stad een symbolisch beladen accessoire als de hoofddoek te allen tijde en in alle omstandigheden te dragen, mag niet verwonderd zijn dat niet iedereen dat even leuk vindt, schrijft Philipp Bekaert van Liberales. ‘Het gaat niet om uw vrijheid en integriteit, maar om die van anderen.’

Hij maakt dan een vergelijking met gehoofddoekte vrouwen die in een klas zitten:

SA-studenten stoorden de lessen niet, ze kwamen gewoon in SA-uniform naar de les. In de meeste gevallen volstond dat om kritische stemmen in de collegezalen te doven. Voor de duidelijkheid: de gesluierde studenten waarover ik het had, hadden zeker niet de bewuste bedoeling andere studenten het zwijgen op te leggen, maar toch was dat het effect.

Odaci:

Terug naar de hoofddoek en de agressie van die willekeurige man. De hoofddoek staat voor hem symbool voor het anders zijn van de ander. En dat wordt gewaardeerd als onwenselijk, als irritant. De vraag waarom de ander in hemelsnaam moet lijken op jou, is een luie vraag.

Dat is geen luie vraag, dat is een domme vraag, en jij bent degene die hem stelt dan wel poneert. We eisen niet dat iedereen hetzelfde is. Punt. Islam doet dat wel. De burka of nikaab is een uniform. Dat valt niet te ontkennen. Uniformiteit in kleding. De islam degradeert vrouwen tot onherkenbare wezens. Ontmenselijkt. Slavinnen, eigendom van de man. Even mijn dochter zoeken op deze klassefoto van vorig jaar:

01

Odaci:

De werkelijke vraag wordt niet gesteld en blijft daarmee onbeantwoord: hoe behoudt en stimuleer je een samenleving waarin iedereen anders is, mag zijn en gewaardeerd wordt om zijn anders zijn. In woord, daad en beleid.

Door geen dwingende monocultuur als de islam toe te laten die zich niet verdraagt met al wat maar geen islam is. Zie plaatjes hierboven. Islam roeit stelselmatig al 1400 jaar alles uit wat geen islam is, kijk:

Albanië – 70% moslim
Maleisië – 60.4% moslim
Qatar – 77.5% moslim
Soedan – 70% moslim

Na 80% kun je verwachten dat de etnische zuiveringen en genocide van de staat uitgaan:

Bangladesh – 83% moslim
Egypte – 90% moslim
Gaza – 98.7% moslim
Indonesië – 86.1% moslim
Iran – 98% moslim
Irak – 97% moslim
Jordanië – 92% moslim
Marokko – 98.7% moslim
Pakistan – 97% moslim
Palestijnse gebieden – 99% moslim
Syrië – 90% moslim
Tadzjikistan – 90% moslim
Turkije – 99.8% moslim
Verenigde Arabische Emiraten – 96% moslim

100% zal de vrede van Dar-es-Salaam inluiden – men denkt dat er vrede zal heersen omdat iedereen moslim is:

Afghanistan – moslim 100%
Saudi-Arabië – moslim 100%
Somalië – moslim 100%
Jemen – moslim 99.9% (bron)

Die percentages zijn tot stand gekomen doordat alle andersdenkenden gegenocideerd zijn door islam. Raar he dat ‘die man’ de hoofddoek wat agressief vond.

Odaci:

In zo’n samenleving is superioriteit een achterhaald begrip, is hervorming van godsdiensten een persoonlijke zaak en is de wet voldoende bindend en verbindend voor ons allen.

Binnen islam is hervorming van godsdiensten géén persoonlijke zaak. Op afvalligheid staat de doodstraf:

En het is islam die de ware gelovigen -mohammedanen- als superieur beschouwt, als übermensch, en ongelovigen als minder dan beesten.

Bv7JeBUIMAAr-fK

Enis Odaci richtte in 2008 Stichting Humanislam op. Humanislam staat voor humanisme in de islam.

Knettergek ben je. Humanisme in islam…  Afgehakte koppen en gestenigde vrouwen en van gebouwen gesmeten homo’s.

Ook haal je in je stukje nog Hirsi Ali aan die ook de islam humaner wil maken, maar daar ben je het dan ook niet mee eens. Naast knettergek en gevaarlijk ben je ook nog onbegrijpelijk.

De hoofddoek is het bloederige banier van de meest bloeddorstige doctrine die ooit over deze wereld geraasd heeft.

Met de hoofddoek marcheert jodenhaat, homohaat, vrouwenhaat, en haat tegen alles wat niet islamitisch is door onze straten.

In de islamitische Republiek Iran vechten vrouwen tegen de hoofddoek en hijab, en worden tot zweepslagen veroordeeld als ze hem afdoen:

Despite the threat of such violence or state-enforced punishment, Iranian women have recently been using social media to test boundaries. This past May, six young Iranians, three of them women without headscarves, posted a video of themselves dancing to Pharrell Williams’s global hit “Happy.” And a Facebook page called “My Stealthy Freedom,” featuring “selfies” of bareheaded women who have taken off the hijab, has attracted hundreds of thousands of followers and “likes.”

The group dancing to “Happy” was arrested for “hurting public chastity,” in the words of Police Chief Hossein Sajedinia. Shortly thereafter, the six were shown on Iranian state television confessing. In September, they were sentenced to up to one year in prison and 91 lashes. Their sentences have been suspended for three years, meaning that the punishment won’t be imposed if there is no further offense during that time. (bron)

01

En on top of dat mogen ze gewoon verkracht worden als ze weigeren een hoofddoek te dragen:

Sharifi said since men have not granted women permission to show off their beauty, then men who become aroused by the “nakedness” of women do not need the permission of women to pursue their sexual urges. (bron)

In het islamitische Saoedi-Arabië werden meisjes levend verbrand omdat ze hun hoofdbedekking niet op hadden:

Agenten van de religieuze politie, die bekend staat onder de naam ‘Commissie ter Bevordering van de Deugd en ter Voorkoming van Ondeugd’, dwongen scholieren in de brandende meisjesschool te blijven omdat hun haar niet bedekt was en omdat zij geen voorgeschreven lange jurk droegen. (Volkskrant)

In islamitische Staat worden meisjes met zuur overgoten als ze geen nikaab dragen:

Al-Khansa, the all-female Islamic State (IS) brigade, have arrested and punished 15 women in Mosul.

Kurdistan Democratic Party (KDP) official from Mosul Saed Mamuzini told BasNews that al-Khansa arrested the 15 women for failing to wear the niqab.

They were arrested on Sunday in the Salamiya neighborhood of Mosul.

Mamuzini said al-Khansa militants disfigured the women by pouring acid on their faces.

“They have implemented this punishment so that other women in the city will never consider removing or not wearing the niqab,” he said. (bron)

In de islamitische Republiek Pakistan slachtte een man zijn vrouw omdat ze weigerde de niqaab te dragen, dat deed ie dan wel weer halal. En dat was niet iemand die de islam verkeerd begrepen had, het was nota bene een imam:

This week in Multan, Pakistan, 36-year-old Farzana Bibi was allegedly dismembered by her husband for refusing to wear a niqab. Waiting until their three children had gone to school, he allegedly took a knife used for slaughtering an animal in the halal fashion to dismember her into ten pieces.

Farzana’s husband-turned-alleged-murderer was noted to have a short temper. Yet he was known as an upstanding man who led prayers at the local mosque and to whose home others came to study the Quran. In other words, he held religious authority because of his religious knowledge.

En daar zal die hoogstwaarschijnlijk niet voor gestraft worden:

Knowing Pakistan’s track record, in a country where false testimony goes unpunished even when resulting in the incarceration of a developmentally delayed Christian child, where Blasphemy charges on hearsay result in mob lynchings, where Christian neighborhoods are razed to the ground in plain view of security forces and where massacres of pacifist Ahmadi Muslims unfold unchallenged on live TV, this particularly repugnant crime is likely to go unprosecuted, and the perpetrator aggrandized for his ‘defense’ of Islam’s ‘honor.’ Any judge who wishes to bring charges risks assassination at the hands of extremist mobs. (bron)

Ongehoofddoekte vrouwen worden snoeihard vervolgd in islamitische landen tot aan de dood.

 

01

To rape or not to rape

Goed. Dat was het eerste deel van mijn titel. We hebben vastgesteld dat de hoofddoek en de burka, het verschil is slechts het aantal centimeters stof, geen pretje is voor de islamitische vrouw in de islamitische samenleving. Ook niet voor de islamitische vrouw in de niet-islamitische samenleving. En we hebben gezien dat de hoofddoek staat voor al de intolerantie en het slechts dat islam te bieden heeft. En dat is heel wat. De hoofddoek is agressie en onderdrukking.

Maar het gaat nog een stukkie verder.

Het tweede deel van de titel is; To rape or not to rape.

Het onderscheid tussen de gelovige vrouw en de ongelovige vrouw. De hoofddoek geeft naast agressie en onderdrukking ook een onderscheid aan. Is de mohammedaanse vrouw al eigendom en bezit van de man waar hij mee kan doen wat hij wil. Op die rechten [sic …] kan de ongelovige vrouw geen aanspraak maken. Dat is opgejaagd wild, oorlogsbuit. En ze is te herkennen aan het feit dat ze geen hoofddoek draagt.

De ongelovige vrouw is -wat lullig gezegd- fair game.

Het mohammedaanse geteisem valt geen mohammedaanse vrouwen lastig:

In Skandinavische landen is de verkrachtings-jihad op ongelovige vrouwen inmiddels zo geëxplodeerd dat tegen de 100% van de verkrachtingen op mohammedaans conto geschreven kan worden. Het schandaal van Rotherham waar 1400 minderjarige niet-mohammedaanse meisjes jarenlang misbruikt werden door mohammedanen is slechts het topje van de islamitische ijsberg.

B9auEykCYAANMCb

Moslims willen het verkrachten van blanke vrouwen legaliseren als zij Europa overnemen.
Hier een paar moslims die zeggen wat we al wisten want het was volledig duidelijk: wanneer ze Europa hebben veroverd, zullen ze het het legaal maken om blanke vrouwen op straat te verkrachten. Niet dat het echt noodzakelijk is om het formeel legaal te maken, omdat zij dit nu al straffeloos kunnen doen in de meeste Europese landen, maar ze gaan het het hoe dan ook doen, en legaliseren het alleen uit principe. (bron)

Die prachtprofeet van de mohammedanen, het na te volgen voorbeeld voor elke muzelman, heeft het zelf goedgekeurd:

01

Islam is de ideologie van verkrachting:

01

We hebben allemaal kunnen lezen wat er met die Yezidische meisjes is gebeurd en wat Boko Haram uitspookt met Christelijke meisjes.

Dat is omdat het gesanctioneerd is in de koran en de hadiths, en de imams verspreiden dit gif in Europa. Wij hebben met regelmaat haatimams over de vloer tegenwoordig. In Londen hadden ze er in 2011 één die opriep tot het in slavernij voeren van Joodse vrouwen.

Last Friday, according to publicity material (above) and its Facebook page, the mosque was due to host that conspicuous moderate, Sheikh Saad al-Beraik, who has reportedly stated: “Muslim brothers in Palestine, do not have any mercy neither compassion on the Jews, their blood, their money, their flesh. Their women are yours to take, legitimately. God made them yours. Why don’t you enslave their women? Why don’t you wage jihad? Why don’t you pillage them?” (bron)

 

 

Comments zijn gesloten.

11 Comments on De hoofddoek is agressie; To rape or not to rape

 1. Recensie Elthawy: Hierom haten ze ons

  Toen Mona Elthawy vijftien was, ging ze voor het eerst met haar ouders op Hadj naar Mekka. Een van de hoogtepunten daar is het lopen, in een drommende mensenmassa, rond de Ka’aba. Maar net toen Mona en haar ouders aan deze tocht rond de heiligste van alle plaatsen waren begonnen, voelde ze een hand op haar billen. “Nooit eerder was ik daar, of waar dan ook trouwens, door een man aangeraakt. Ik kon niet weglopen en al had ik de moed gehad, ik kon me niet omdraaien om de man die me betastte daarop aan te spreken. Daarvoor was het gedrang te groot.” De man hield niet op, en ze barstte in tranen uit.

  Niet veel later gebeurde iets vergelijkbaars, toen ze (een tweede verplicht ritueel) de ‘zwarte steen’ gingen kussen. De politieagent die ervoor moest zorgen dat de mannen op een afstandje bleven, greep haar bij de borst. “Als een politieman pal naast de Ka’aba mijn borst betast, wat heb ik dan voor kans om me te beklagen en er iets tegen te laten doen? Zwijgen en schaamte zijn snel en al vroeg geleerd.”

  Het zijn typerende incidenten die Eltahawy (Port Said, 1967) beschrijft in haar nieuwe boek, Hoofddoek en maagdenvlies. Waarom het Midden-Oosten een seksuele revolutie nodig heeft, dat net is verschenen bij De Bezige Bij. Eltahawy is een Egyptisch-Amerikaanse journaliste en schrijver die bekend werd door haar verslaggeving van de Egyptische revolutie, en het artikel dat ze naderhand publiceerde in Foreign Policy, Why Do they Hate Us?. Een bekende vraag in de VS na 9/11, maar met “they” bedoelde Eltahawy de Arabische man, en “us” haarzelf en andere Arabische vrouwen. De ophef was niet te overzien, maar naast de voorspelbare afwijzende reacties vond Eltahawy verrassend veel medestanders. Haar nieuwe boek is een uitwerking van dit artikel, plus hoofdstukken over specifieke onderwerpen als de sluier, maagdelijkheid, huiselijk geweld en seks. Bovenal is het een heel persoonlijk verhaal, want, zoals Eltahawy schrijft, “Het meest subversieve wat een vrouw kan doen is over haar leven praten alsof dat werkelijk belangrijk is.”

  https://jalta.nl/buitenland/hierom-haten-ze-ons/?a=gyKWxPNMsYnql1ADR2_AhOBHqWeE84u9Fo7n52PUAOw&b=jqQ5tNmLbzEYdSEdGRuYMkV2K0IcF98lY34n1QZqK2Q

  Like

 2. G.Deckzeijl // 11/08/2015 om 07:23 //

  Hier is de PVV-poster:
  https://fubar.mobi/2015/01/28/de-islamhoeren-van-de-npo-nu-ook-met-hoofddoekje-van-uw-belastinggeld/comment-page-2/#comment-18145

  En via deze link… http://tinyurl.com/odzw8rn ….beweren de eigenaren van youtube
  dat een seminar van Ann Barnhardt niet bestaat.
  Ze kletsen uit hun nek!
  Fubar: zie je er kans voor om dat seminar op je eigen server te bewaren zodat deze
  altijd bereikbaar blijft?

  Like

 3. G.Deckzeijl // 11/08/2015 om 07:28 //

  Toch maar even hier geparkeerd, omdat er nu eenmaal mensen zijn die te lui zijn links aan te klikken:

  Gisteren vond ik in de papierwinkel nog een uitspraak die ik enkele jaren geleden
  van een Belgische website haalde. Welke dat was weet ik niet meer.
  Maar de inhoud is typerend voor alle hoofddoekdragende moslim-infiltranten:

  Een vrouw die zichzelf bedekt vanuit haar liefde voor allah, legt hiermee niet alleen een verklaring af voor wat ze accepteert, maar ze verklaart er ook mee wat ze afwijst.

  Like

 4. G.Deckzeijl // 11/08/2015 om 07:34 //

  De volgende foto is niet bedoeld voor tere zieltjes, lange tenen, kortom: alle zieligheidsimperialisten en hun laffe linkse vriendjes.
  Ter linker zijde zien we een dappere Egyptische vrouw die nog steeds op de dodenlijst staat
  van degenen die met plannen rondlopen deze wereld te islamiseren.
  Het is Aliaa Magda Elmady. Ze woont niet meer in haar geboorteland.

  Like

 5. G.Deckzeijl // 11/08/2015 om 07:39 //

  Like

 6. G.Deckzeijl // 11/08/2015 om 07:41 //

  Mededeling voor alle islamitische vrouwenHATERS:

  Like

 7. G.Deckzeijl // 11/08/2015 om 08:14 //

  Aanvulling(zie artikel):
  de INTRIGANTEN verbonden aan “de boodschapper” beweren dat hun veroveringsideologie door de PVV-poster in een kwaad daglicht wordt gesteld. Stakkers.
  Ik hoop dat die verzonnen maangod en z’n pedofiele schoenpoetser flinke straffen
  zullen uitdelen wegens het verkopen van leugens, sterker nog: die veroveringsideologie staat al meer dan 1400 jaar in een kwaad daglicht. Buiten dat vraag ik me af wat er nota ben in de 21e eeuw kwaad aan is om een letterlijke soera uit dat eeuwen geleden, door geschifte kameelpiloten verzonnen VOD* op posters te zetten zodat janmetdepet kennis kan nemen van bepaalde “vreedzame bedoelingen..???”
  Tip: er is nooit een mohammed geweest.
  http://tinyurl.com/k869g29
  *verzonnen! Goden schrijven geen boeken:
  http://tinyurl.com/plhcawp

  Like

 8. G.Deckzeijl // 11/08/2015 om 21:13 //

  Karim liep een blauwtje…

  Like

 9. Gerrit Tienkamp // 13/12/2016 om 05:46 //

  Dit is op NEWS GURU by G. Tienkamp herblogd.

  Like

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. PVV postercampagne tegen leugenkoran-sprookjes over vrouwen | Fubar
 2. PVV postercampagne tegen leugenkoran-sprookjes over vrouwen | De Vrije Chroniqueurs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: