In het kader van de-radicalisering subsidieert Utrecht Fawaz Jneid die Theo van Gogh en Hirsi Ali tongkanker toewenste

Het zijn geen haatimams maar gastsprekers

Vreselijk stigmatiserend dat ‘haatimams’ voor de zielige en gediscrimineerde moslims. Dan moeten we natuurlijk niet willen. Als wij ze zo onbeschoft behandelen/benoemen dan is het onze eigen, en die van de media, schuld dat ze radicaliseren. Het ligt namelijk nooit aan de moslim of dat vriendelijke sprookjesboek de koran.

Daar staan alleen maar lieve verzen in zoals; hebt uw vijanden lief en geef ze een kusje -met het kromzwaard- in de nek:

0159

Utrecht: ‘Radicalisering moslims is schuld van media en discriminatie’

Gemeente wil ‘positieve berichtgeving’ en ‘neutraal’ reageren op haatimams (‘gastsprekers’)

Radicalisering van moslimjongeren is de schuld van de media, discriminatie (op de arbeidsmarkt), uitsluiting van deelname aan de maatschappij, verharding van het maatschappelijk debat en het wij-zij denken dat kennelijk vooral door autochtonen in stand wordt gehouden.

Daarnaast zou er meer aandacht voor andere radicale groepen kunnen komen, zoals rechtsradicaal, waar nu alleen de focus op de radicale moslims ligt. We zouden RTV Utrecht meer willen betrekken bij positieve berichten en uitnodigen op bijeenkomsten.”

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) schreef vorige maand nog aan de Tweede Kamer dat jihadisme en links-extremisme op dit moment grote bedreigingen zijn. Daar denkt de gemeente dus anders over. Zo zullen er ‘trainingen over islamofobie worden georganiseerd’.

TPO >>

Want islamofobie is natuurlijk het probleem, de mohammedaan zwaait enkel met het kromzwaard omdat mensen bang zijn voor dat kromzwaard, of zoiets.

Verderop in het stuk blijkt dat Utrecht een aantal stichtingen in de arm genomen heeft om … Ja om wat eigenlijk? Te zorgen dat er geen negatieve berichtgeving over moordmohammedanen meer naar buiten komt? Zoiets?

Laten we de stichtingen even bekijken.

01

01De website van de stichting staat stampensvol hoofddoekjes. Het is dus een club van islamiseerders die zich de linkse retoriek eigen heeft gemaakt waarmee subsidie binnengesleept kan worden. De Nederlandse samenleving wordt niet alleen met geweld van haar financiën ontdaan door Marokkaanse straatjihadi’s, maar de gestudeerde -kijk eens hoe goed ze het doen- kopvodden werken ondertussen vanuit de sociale en gerechtelijke instellingen aan de afbraak van Nederland.

Al Amal is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

En ons koningshuis, u weet wel, die junta-nazi’s, werkt weer van harte mee:

01

Al Amal is niet gericht op integratie, maar op segregatie en het behoud van de islamitische -bloeddorstige- cultuur:

Voor Al Amal is verder van belang dat zij haar doelgroep ondersteunt bij het inbedden van hun eigen cultuur en religie in de Nederlandse samenleving. Al Amal leert de doelgroep hoe zij kunnen participeren in de samenleving met behoud van hun eigen identiteit en cultuur;

Dat binnen islam vrouwen geen rechten hebben vergeet Al Amal voor het gemak even. Of misschien is het gewoon handiger dat niet te benadrukken tegenover de subsidiegevers.

Voor Al Amal ligt de nadruk bij de overige projecten echter op de vrouwen, moeders en hun kinderen. Al Amal ervaart namelijk dat de motor van het gezin ligt bij de vrouw. Als de vrouw zich emancipeert, volgt de rest van het gezin, inclusief de man, ook.

Het taalgebruik is gericht op het binnenharken van subsidie. De Vogelaars van de PvdA krijgen een soppende kut van zoveel mooie cursieve woordjes, geld verzekerd:

De vrouwen die werkzaam zijn voor Al Amal werken op resultaatgerichte wijze vanuit een positieve grondhouding. Het benaderen van de ander op gelijkwaardig niveau en het inzetten op de eigen krachten en mogelijkheden van de ander vormen daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Bron.

Dat dergelijke terminologie, over de resultaten is niks te vinden, werkt bij het geld inzamelen blijkt wel uit het indrukwekkende rijtje subsidiegevers:

Onze subsidiegevers en sponsors

Zonder subsidiegevers en sponsors zou Al Amal haar werk niet kunnen doen. Daarom is Al Amal zeer dankbaar voor alle steun die ze ontvangt van:

 • De gemeente Utrecht (vanaf 2003)
 • Rabobank (vanaf 2011)
 • Provincie Utrecht
 • ZonMw (vanaf 2009)
 • Het Oranjefonds groeiprogramma (vanaf 2009)
 • Stichting Kinderpostzegelfonds (vanaf 2009)
 • Het Skanfonds (vanaf 2009)
 • Santander Consumer Finance (2009)
 • KF Heinfonds (2009)
 • GG&GD Utrecht (vanaf 2008)
 • Familie Sterrenberk (vanaf 2007)
 • Woningbouwcorporatie Mitros (vanaf 2007)
 • Het Oranjefonds (2006)
 • Ministerie van Justitie (2006)
 • Firma Bouramana Nieuwegein (distributeur levensmiddelen) (2005)
 • Ministerie van VWS (2003)
 • Van Baaren stichting (2012)

Al Amal deelt blijkbaar ook voedselpaketten uit, maar ondanks dat het geld aan alle kanten met bakken binnenstroomt kunnen ze niet een leesbaar plaatje produceren. De hele website ziet er nogal goedkoop uit trouwens.

In hun PDF-je (89 pag.) over hun project “Tussen-In” (tussen probleemgezinnen en hulpverlening) hebben ze de Nederlandse typografie alvast ge-arabiseerd:

01

Deze stichting en PDF is misschien wel de moeite waard om nog eens nader te bekijken en dan specifiek de gigantische geldverspilling die met dit soort projecten gepaard gaat. Ik ga er overigens van uit dat dit soort kosten niet meegerekend worden met de immigratiekosten. De 7.2 miljard waar een onderzoeksbureau een paar jaar geleden op uit kwam en de 240 miljard sinds de immigratie waar Elsevier op uit kwam lijken dan ook zeer voorzichtige schattingen te zijn. Dit soort ondoorzichtige en onder de oppervlakte liggende kosten zijn moeilijk te achterhalen en direct te relateren aan immigratie. Toch zouden we al deze problemen en daar uit voortspruitende subsidie-clubs niet gehad hebben zonder de immigratie. En ondanks de enorme bedragen die er in gepompt worden nemen de problemen met het islamitische bevolkingsdeel alleen maar hand over hand toe. Al deze clubjes zijn dus zinloos, het enige doel dat ze hebben is het leegroven van Nederland.

De volgende club, of project, die ter sprake komt in het stuk van TPO is ‘Vreedzame wijk en school”. Absurd dat zoiets überhaupt nodig is. Zonder islamitische immigratie was dat niet nodig geweest en dat komt niet omdat islam vreedzaam is. Wederom kan iedereen met enige kennis van te voren al vast stellen dat alle geld dat hier in gestopt wordt verspilling is, omdat islam niet te pacificeren valt. Ist Verboten in islam. Mag niet van allah.

“Vreedzame wijk en school” heeft na Charlie Hebdo een lesbrief doen uitgaan (PDF)

Vanuit het programma van De Vreedzame School stellen wij ons op het standpunt dat conflicten beter niet met geweld kunnen worden opgelost. (p 3)
Werkelijk? Nou, dat is vernieuwend. En daar moest je een lesbrief voor doen uitgaan, en daar krijg je voor betaald om dat op te tikken? Vroeger leerden we op school dat je er gelijk op moest slaan. Oh, wacht.

Bij deze aanslag gaat het ook om de vrijheid van meningsuiting, één van onze grondrechten.
Er zitten in veel klassen leerlingen met een islamitische achtergrond, die in sommige gevallen misschien van huis uit met andere sympathieën geconfronteerd zijn of worden. (p 4)
Wat moet ik doen als er thuis haat gezaaid wordt? (p 5)
Val de reactie van thuis niet aan. Het zou de leerling nog meer in loyaliteitsproblemen brengen. Beperk u tot het inleven dat het raar en verwarrend is als je vader of moeder heel andere dingen zegt dan de juf of meester.
Je meent het niet.

Zaak is om: (p 6)
– het gesprek te verdiepen in de richting van de vrijheid van meningsuiting; verken ook de grenzen daarvan
Koekkoek. Er zijn geen grenzen aan.

Ik zit met stijgende verbazing die PDF te lezen. Ik wist dat het erg was in het onderwijs. Mijn laatste ex gaf les aan een basisschool, Montessori, maar de linkse bla die ik hier aantref. Ik hou er mee op, ik word onpasselijk. Ik geef deze nog even mee en dan mag u bedenken hoe een net van de havo-pabo afkomstig mutsje dit in gaat vullen:

(p 10)

Corrigeer apert onjuiste informatie. Voeg zelf noodzakelijke informatie toe. Maak gebruik van de gelegenheid om leerlingen in de bovenbouw te informeren over relevante historische achtergronden (het kolonialisme, de tweede wereldoorlog, het ontstaan van Israël, de problematiek in het Midden-Oosten, de situatie van de Palestijnen, Jeruzalem als heilige stad van beide partijen, de rol van Amerika, de oliebelangen, de aanslag in Amerika, de oorlog in Irak, de deelname aan die oorlog, de kloof tussen arm en rijk, de opkomst van het fundamentalisme, enzovoort).
Dat kunnen de meeste leraressen (het merendeel op basisscholen is lerares, er is een stuitend gebrek aan mannen voor de klas) helemaal niet. Ze hebben geen geschiedenis of politicologie, of überhaupt, gestudeerd.

U kunt als vervolg op dit leergesprek de leerlingen een verhaal laten schrijven vanuit het gezichtspunt van een vis in de vissenkom die de kinderen in de klas observeert, of vanuit het gezichtspunt van een Marsmannetje die nog nooit een klas met kinderen heeft gezien.
Ik was altijd een opstandig rotjochie op school, maar als ze geprobeerd hadden me dit soort kul aan te smeren was ik helemaal onhandelbaar geworden.

De laatste en vierde les (p 15), het ging over Charlie Hebdo maar dat komt niet aan bod, gaat over vooroordelen en discriminatie en biedt alle gelegenheid voor nog meer linkse propaganda. islam en jihad zijn niet besproken net zo min als de inherente discriminatie die van de sharia uitgaat, terwijl het over een islamitische jihadistische aanslag tegen het vrije woord ging.

Er doen nog veel meer clubs mee aan dit Utrechtse project, maar we lichten de “Stichting Moslim Jongeren” (SMJ) er even uit.

SMJ tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door onder meer: – religieuze en maatschappelijke activiteiten te ontplooien die zowel educatief als ontspannend van aard zijn. – de stichting te laten functioneren als een orgaan dat voor de moslimjongeren vertrouwd is en dat voor andere instellingen, organisaties en stichtingen een aanspreekpunt vormt. – samen te werken met andere stichtingen, organisaties en instellingen die dezelfde doelstellingen betrachten. Vanavond 19:00 gaan ze weer verder met een inzameling voor een nieuwe moskee bi idni Allaah. (bron)
Religieuze activiteiten ontplooien met gemeenschapsgeld? Urecht houdt zich niet aan de scheiding van kerk en staat ! Geld inzamelen voor een moskee, gesubsidieerd door Utrecht !
De volgende reactie op forums-Marokko.nl (de bron hierboven) is belangwekkend:

as-Salaam aleikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Dit is ook belangrijke om te weten vind ik.. — Ik kom zelf uit Utrecht en ik heb vroeger vele lessen gevolgd bij SMJ. Maar helaas zal ik niet doneren. En dat is niet vanuit gierigheid, maar ik zal je uitleggen waarom. Sadaqah geven is een van de goede daden in de Islaam. Maar men moet wel weten aan wie men deze Sadaqah geeft. De Da’wah van stichting SMJ in Utrecht is bekend, en zo ook degenen die zij uitnodigen zoals Fawaz Jneid,
01Utrecht subsidieert dus de man die Theo van Gogh en Hirsi Ali tongkanker wenste in het kader van het tegengaan van radicalisering en die sharia-huwelijken sloot.

Verder is Dawah-TV onderdeel van de SMJ en daar wordt fijntjes besproken welke straf er is voor iemand die zich schuldig maakt aan polytheïsme. Zeg, Utrecht, waar zijn jullie mee bezig? Verder houdt SMJ zich bezig met geld inzamelen voor islamitisch centrum imam Maalik: “Deze doelstellingen vloeien voort uit ons hoofddoel op te roepen naar de zuivere Islaam volgens de methodiek van Ahloe Soennah wa al-Djamaa’ah.” Salafisten dus.

Utrecht laat zich adviseren door de radicaalste radicalen hoe om te gaan met radicalisering.

De gemeente Utrecht heeft een subsidieaanvraag gedaan bij het ministerie van Veiligheid en Justitie van ruim één miljoen euro (1.350.000 euro, per jaar). Dat geld wil de gemeente gebruiken voor jongerenwerk, onderwijs en ‘dialoog’.

 

 

 

 

 

Comments zijn gesloten.

18 Comments on In het kader van de-radicalisering subsidieert Utrecht Fawaz Jneid die Theo van Gogh en Hirsi Ali tongkanker toewenste

 1. jungleelephant // 14/07/2015 om 15:30 //

  Bestaat er ergens nog een burgemeester met gemeenteraad die niet uit nsb’ers bestaat?Ik wil niks islamitisch “ingebed”laten worden;dit is mijn land en mijn cultuur!Hun islam-cultuur laten ze maar lekker ingebed liggen in land van herkomst;niet hier!

  Like

 2. Schitterend gefileerd die oplichters, Fubar. Meesterlijk weer.
  Daar is niks meer overeind van gebleven. De ellende is dat ze er mee weg komen.
  En dan hier nog zo’n subsidie slurper.

  ALMELO/AMSTERDAM – Cursusleider Fatimazohra Hadjar voelt zich zwaar beledigd door de houding van de deelnemers aan de cursus signalering radicalisering voor ambtenaren en hulpverleners in Almelo.
  Volgens de Amsterdamse stonden de ambtenaren niet open voor een verdieping in de cultuur en achtergronden van radicaliserende moslimjongeren. ‘ Ze wilden alleen maar een praktisch stappenplan en bovendien moest ik als moslima steeds in de verdediging. Daarmee los je het probleem natuurlijk niet op’.
  https://ejbron.wordpress.com/2015/07/13/cursusleider-radicalisering-zwaar-beledigd-door-ambtenaren-en-hulpverleners-in-almelo/

  Like

 3. Er valt vast nog wel meer te vinden, het is niet zo dat ik 10 stichtingen/clubs bekeken heb en er toen 3 uitgepikt. Het waren gewoon de eerste 3 die ik aanklikte.

  En inderdaad: “De ellende is dat ze er mee weg komen.”

  Het gaat maar daar, houdt niet op, en wordt steeds erger.

  Like

 4. G.Deckzeijl // 14/07/2015 om 21:51 //

  @Bert
  Zie hier mijn comment van 13-7, 23:01
  https://fubar.mobi/2015/07/13/in-nederland-knuffelen-we-gewoon-islamitische-moordenaars/
  Heb op dezelfde dag een mail gestuurd naar gemeenteraadslid B.Hummels van Leefbaar Almelo. Ik denk niet dat ik een reactie krijg…

  Like

 5. G.Deckzeijl // 14/07/2015 om 21:56 //

  Nog gekker…
  …er zullen trainingen over islamofobie worden georganiseerd…, lees ik hierboven.
  Simplistisch Utrechts Zooitje Lafbekken!
  Onthou van mij: islamofobie is een MYTHE..!!!
  http://www.barenakedislam.com/2015/07/13/islamophobia-is-a-myth-its-a-made-up-word-by-a-terror-linked-muslim-brotherhood-front-group-like-cair-to-stifle-any-and-all-criticism-of-islam/

  Like

 6. G.Deckzeijl // 14/07/2015 om 22:45 //

  Apartheidsbunker blijft open.
  De eerdere spierballentaal van J.Bussemaker was enkel voor de bühne.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24267911/__Islamitische_Universiteit_blijft_open__.html
  PvdA= partij voor de allahschreeuwers

  Like

 7. G.Deckzeijl // 14/07/2015 om 23:03 //
 8. G.Deckzeijl // 15/07/2015 om 07:40 //

  “gastspreker” wordt over 30 dagen naar ons land uitgezet.
  Waarom hebben ze dat stuk islamitisch vuil niet meteen gedenaturaliseerd
  en teruggestuurd naar de steen waar hij destijds onder vandaan is gekropen?
  Dijkhoff, doe je werk: geen NL-paspoort voor opruiers. Terug naar de zandbak.
  http://www.volkskrant.nl/buitenland/radicale-marokkaans-nederlandse-imam-belgie-uitgezet~a4100996/

  Like

 9. Deze Dijkhoff?

  Dijkhoff: sneller huis voor vluchteling
  DEN HAAG –

  Marco Florijn, oud-wethouder van Rotterdam, moet ervoor zorgen dat meer vluchtelingen sneller een huis krijgen in een gemeente. Dit jaar moeten nog 20.000 vluchtelingen een woning toegewezen krijgen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) schrijft de Tweede Kamer maandag dat het Florijn en zijn platform Opnieuw Thuis gemeenten en corporaties daarbij gaan adviseren.

  Volgens Dijkhoff hebben de gemeenten de afgelopen tijd wel meer woningen toegewezen aan vluchtelingen die daarvoor in aanmerking komen. Maar door de groeiende stroom vluchtelingen zitten in de asielzoekerscentra nog steeds veel vluchtelingen met een verblijfsstatus die wachten op gemeentelijke huisvesting. De ruimte in de asielzoekerscentra is hard nodig voor nieuwe asielzoekers en vluchtelingen. De eerste zes maanden van dit jaar vonden 11.350 vergunninghouders een huis in een gemeente.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24263656/___Sneller_huis_voor_vluchteling___.html

  Like

 10. Hier in mijn gemeente hebben ze daar weer een mooie term voor bedacht.
  Hier noemen ze het arbeid immigranten.
  Ze hebben er hier sinds kort zo’n 400 stuks in een gebouw gestopt in de leeftijd 20 – 40 naast een winkelcentrum en woonwijken. Gelukkig ver bij mij vandaan.
  Met zo gezegde zeer strenge regels die nageleefd dienen te worden.
  Die gasten lachen zich de ballen uit hun broek want sancties zijn er niet bij overtreding.
  Alsof die gasten ooit van plan om ook maar 1 vinger uit te steken als je eenmaal door heb dat je ook alles gratis krijgt hier als je in nest blijft liggen de hele dag.
  Maar die winkeliers en bewoners zullen er vast heel blij mee zijn.

  Like

 11. G.Deckzeijl // 21/07/2015 om 13:12 //

  Like

 12. G.Deckzeijl // 11/09/2015 om 09:34 //

  Farid Azarkan was om 7 over 9 op BNR.
  Met zijn organisatie http://www.hulplijnradicalisering.nl wekt hij de indruk dat er iets tegen radicalisering te doen valt. Dat zal niet meevallen.
  http://www.bnr.nl/nieuws/739174-1509/hulplijn-ontvangt-steeds-meer-meldingen-van-radicaliserende-jongeren
  Het volledige telefoongesprek van T.van ’t Hek met Azarkan via deze link:
  http://tinyurl.com/nzewfte
  Van belang is te vermelden dat de koran de hoofdoorzaak van radicalisering is,
  plus dat de autoriteiten veel te weinig doen om de ronselaars en imams van het type
  Fawaz Jneid e.d. aan te pakken cq te denaturaliseren en uit te zetten.
  Ander middel om radicalisering te stoppen is het sluiten van alle moskeeën*.
  Maar dan begint de linkse kerk weer te zeiken over de “vrijheid van godsdienst…”
  *zijn kazernes> http://tinyurl.com/oklafov

  Like

 13. G.Deckzeijl // 22/10/2015 om 10:48 //

  Even naar Frankrijk, even kijken hoe ze daar radicalisering aanpakken, dachten ze…
  Tsja, was voorspelbaar wat ze daar voor de kiezen zouden krijgen.
  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4168573/2015/10/22/Ambtenaren-overvallen-bij-bezoek-aan-Parijse-wijk.dhtml
  De banlieues beginnen daar op paralelle samenlevingen te lijken.
  En niet alleen daar. Overal waar allahschreeuwers rondlopen gebeurt dat en de
  zgn “machthebbers” kijken toe. Met alle elledige gevolgen van dien.
  Nog een berucht voorbeeld: de wijk Kreuzberg in Berlijn.
  De politie laat zich daar niet meer zien.
  Banlieues zijn klinkklare islamitische broeinesten van terrorisme en haat tegen het Westen.
  Islam = vrede.??? Waar kan ik braken?
  Mededeling voor de leden van de William Schrikkergroep:
  Ga de koran(1) eens beter lezen en pak HET PROJECT(2) ook even mee.
  1) http://tinyurl.com/plhcawp
  2) scroll helemaal naar boven en klik in de header op de gelijknamige knop.
  Voor het overige verwijs ik naar mijn comment van 11-9-2015, 09:34.
  Info negeren -welke kan bijdragen aan het terugdringen cq stoppen van de invloed
  van veroveringsideologie islam- is geheel voor eigen rekening en verantwoording!

  Like

 14. G.Deckzeijl // 22/10/2015 om 10:50 //

  Aan deze “machthebbers” hebben we NIETS.!!!

  Like

 15. G.Deckzeijl // 22/10/2015 om 11:03 //

  moest ellendige zijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: