Propagandadelict

Eng woord. Doet me denken aan de DDR. Ik las het van de week. Nou heb ik altijd wel 20-30 tabs openstaan. De één moet ik nog lezen, de ander bewaar ik om in een stukje te zetten, een ander wil ik nog even nalezen, weer een ander was ik vergeten weg te klikken, enzoverder. Het stuk waar het woord in voor kwam heb ik niet meer openstaan. Of het nou gebruikt werd bij een protest tegen asielzoekers of bij de aanklacht tegen Raffie Chohan weet ik niet meer. Doet er ook niet zoveel toe.

01

Propagandadelict. Verboden woorden, gedachtemisdaad

De totalitaire staat is niet ver meer weg. Raffie Chohan is aangeklaagd vanwege iets dat ze gezegd heeft. Daarvoor lezen we even bij Joost Niemöller:

Raffie Chohan hield een speech bij de Pegida bijeenkomst op 11 oktober en nu gaat ze vervolgd worden door het OM.

Ze liet me weten dat ze gisteren gehoord is door de politie. Daarbij heeft ze geen antwoorden gegeven en geen verklaring afgelegd. Ze heeft ook niets ondertekend. De vragen die haar door de politie werden gesteld gingen goeddeels in de richting van twee uitspraken die ze tijdens die speech deed:

Moslims in Amerika, Europa en Australië willen hun systeem opdringen door middel van de Sharia, en zo ons dagelijks leven ontwrichten.

Zo zullen vrouwen worden teruggebracht tot het vee, ze zullen al hun rechten verliezen, en zullen worden blootgesteld aan de wetten die hen geen recht geeft om controle over hun leven te hebben. Jonge meisjes zullen systematische verkrachting worden door Islamitische mannen, die in de voetsporen van hun valse pedofiele profeet een voorbeeld zien. Mohammed had een vrouw van 6 jaar en consumeerde het huwelijk toen zij 9 was.

Moslims moeten terug naar hun islamitische staten om zo dit voorbeeld daar te volgen, niet hier!

Deze manier van denken is de meest pathetische dat ik ooit heb gehoord.

Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede.

En:

De massieve inteelt in de islamitische cultuur brengt vrijwel onomkeerbare schade aan de Moslims, met inbegrip van grote schade aan de moslims ‘intelligentie, geestelijke gezondheid.

Ieder mens is drager van genetische foutjes. Die manifesteren zich doorgaans niet omdat ze ‘recessief’ zijn. Mensen hebben voor elke eigenschap dubbele genen – een van de vader en een van de moeder.

Het belangrijkste gevaar van huwelijken tussen neef en nicht is dat de kans op een combinatie van twee recessieve ziektegenen wordt verhoogd.

Incest, gedurende 1400 jaar gebruikelijk in islamitische samenlevingen, heeft waarschijnlijk onherstelbare genetische schade aangericht.

Gevolgen voor het Westen en de islamitische wereld de gevolgen voor nakomelingen van bloedverwanten zijn onaangenaam: verhoogde kans op overlijden, een lage intelligentie of achterlijkheid, arbeidsongeschiktheid en ziektes. Andere gevolgen zijn: beperkte sociale vaardigheden, beperkt leervermogen en onvermogen om aan de eisen van de arbeidsmarkt te voldoen. De economische kosten van de gevolgen van incest zijn uiteraard van secundair belang vergeleken met het menselijk leed. Maar dat het grote percentage bloedverwante huwelijken onder moslims ernstige gevolgen heeft voor de westerse cultuur en de islamitische wereld is duidelijk.

Het is met name de uitspraak over de inteelt die nu vaak door de media wordt aangehaald als zijnde kwalijk, kwetsend voor moslims, en mogelijk het punt voor het OM om nu in te willen grijpen.

Waar Niemöller het over twee punten heeft, zie ik er drie:

1 – De massieve inteelt in de islamitische cultuur brengt vrijwel onomkeerbare schade aan de Moslims, met inbegrip van grote schade aan de moslims ‘intelligentie, geestelijke gezondheid.

2 – die in de voetsporen van hun valse pedofiele profeet een voorbeeld zien. Mohammed had een vrouw van 6 jaar en consumeerde het huwelijk toen zij 9 was.

3 – Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede.

Het is met name de uitspraak over de inteelt die nu vaak door de media wordt aangehaald als zijnde kwalijk, kwetsend voor moslims, en mogelijk het punt voor het OM om nu in te willen grijpen. (Niemöller)

inteelt

Het is een feit dat inteelt een massief probleem is in de islamitische wereld. Het is de waarheid. Dat doet er echter niet toe in een totalitaire staat. Daar kan de waarheid net zo makkelijk veroordeeld worden als de leugen. Ook Wilders stond terecht omdat die de waarheid sprak. Hij vergeleek onder andere de koran met ‘mein kampf’.

dossier islam en inteelt >>

01

pedofilie

Voor zover ik weet is er nog niet iemand veroordeeld die de link legde tussen islam en inteelt. Wél is er al eens eerder in Europa iemand veroordeeld voor uitspraken over de pedofiele profeet van de islam.

Het is ook een feit, al valt het te betwijfelen of mohammed ooit echt bestaan heeft, dat het grote voorbeeld voor alle mohammedanen, mohammed, een pedofiel was. Net als dat het een feit is dat, in navolging van het voorbeeld, pedofilie een groot probleem is in de islamitische wereld.

dossier islam en pedofilie >>

In een totalitaire staat is de waarheid echter ondergeschikt aan de macht (de politiek). De trias politica wordt beetje bij beetje terzijde geschoven en de rechterlijke macht is niet langer onafhankelijk. The Ministry of Truth (George Orwell). In Oostenrijk is Elisabeth Sabaditsch-Wolff veroordeeld voor haar uitspraak dat mohammed een pedofiel was.

The controversy surrounding Sabaditsch-Wolff began with her comments before an October 2009 Vienna seminar of the rightwing Austrian Freedom Party (Freiheitliche Partei Österreichs or FPÖ).  Discussing canonical accounts of Islam’s mid-50s prophet Muhammad consummating a marriage with a nine-year old Aisha, Sabaditsch-Wolff asked “what do you call” this “if not pedophilia?”  Subsequently, Sabaditsch-Wolff received hate speech charges under Section 283 of the Austrian Criminal Code.

The trial found insufficient evidence for the Section 283 charge. Yet the judge’s initiative brought a Section 188 charge against the denigration of recognized religions, resulting in a 480 Euro fine on February 15, 2011, later upheld.  Thus Sabaditsch-Wolff concluded that under Europe’s various speech restrictions “you may not call a spade a spade” with respect to Islam. (bron)

Dat Sabaditsch-Wolff rechtstreeks uit de koran en de hadith’ quote, deerde de rechtbank niet. Was de rechtbank consequent geweest dan had de rechtbank de koran en de hadith’ veroordeeld. Die hebben namelijk die oorspronkelijke uitspraak gedaan dat mohammed een pedofiel was. Maar dat past niet in het straatje van de juridische jihad.

haatzaaien

De derde uitspraak van Raffie Chohan lijkt mij het meeste houvast te bieden voor het OM. Op instigatie van wie is die aanklacht trouwens tot stand gekomen? Dat is belangrijk om te weten. Is het de overheid zelf die actief islamkritiek bestrijdt? VVD en D66 in Amsterdam zijn daar al mee bezig. En opperdhimmie ASScher ook. In dat geval is er des te meer reden om te twijfelen aan de toestand van dit land.

“Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede.”

Hier wreekt zich het feit dat Nederlands niet Chohan’s eerste taal is. De zin klopt gewoon niet. Ik kan er eerlijk gezegd geen touw aan vast knopen. Wat staat er nou? Ik weet het niet. Dat een kwaadwillende officier van justitie er aanleiding in kan zien het als een oproep tot haatzaaien te bestempelen, kan ik me ondanks dat ik niet begrijp wat er staat, dan weer wel voorstellen. Waarom laat ze haar teksten niet eerst even nalezen? Dat mohammedanen zelf de godganse tijd oproepen tot haat dat interesseert justitie dan weer niet, want islam staat dankzij de ‘vrijheid van godsdienst’ boven de wet.

propagandadelict

In plaats van Raffie Chohan zou de Nederlandse staat en hun media-horigen aangeklaagd moeten worden.

Bij Pegida demonstraties wordt altijd duidelijk kenbaar gemaakt dat Pegida tegen nazi’s is.

01De NOS, die een reputatie hoog te houden heeft, snijdt er dan het volgende frame uit (via GS):

01

Dat doet de NOS niet per ongeluk. De NOS doet dat namelijk vaker. Bewust snijden om het beeld aan te laten sluiten bij de gekleurde boodschap die de NOS van haar bazen moet brengen. De NOS maakt Noord-Koreaanse DDR tele-vies-ie. Zonder onderbouwing en zonder argumenten wordt de beweging ook altijd met het adjectief ‘extreem’ getooid.

Bij een interview met Poetin snijdt de NOS zelfs een hele minuut weg om de indruk te wekken dat Poetin wegloopt en zich niet verwaardigt een antwoord te geven.

In dit geval zijn de beelden compleet gemanipuleerd door de NOS. In de ongemonteerde video is namelijk te zien dat Poetin eerst even wacht op een vertaler alvorens antwoord te geven. Daarna neemt de Russische president wel degelijk tijd om de vragen van Sweeney te beantwoorden. Nadat het framingincident uitlekte was de NOS-versie plotseling niet meer online terug te vinden. (Curiales)

Dan hadden we nog de teddybeer:

mh17 teddy bear

Een foto is natuurlijk slechts een momentopname. De teddybeerfoto werd namelijk compleet verkeerd aan het Nederlandse publiek gepresenteerd. Ook met de videobeelden was gesjoemeld, omdat de afloop hier bewust uitgemonteerd was. Als we de volledige video bekijken zien we dat de separatist de teddybeer teruglegt en een kruisje slaat uit respect voor het kinderslachtoffer. (Curiales)

En we hadden het turkse jongetje Aylan waar bewust mee gesleept was om een aangrijpender beeld te produceren. Het kinderlijkje werd ingezet in een propaganda offensief om de geesten in Europa een enorme mohammedaanse invasie te laten aanvaarden en om tegenstanders weg te kunnen zetten als onmenselijk. Dat de vader zelf de mensensmokkelaar was, en alleen voor zichzelf een reddingsvest had gekocht en niet voor vrouw en kinderen, en dat die al jaren veilig in Istanboel woonde en voor een gratis gebit en een uitkering naar het Westen wilde, kreeg het grote publiek niet te horen. Dit alles onderstreept dat de invasie geregisseerd is. Er zijn fondsen beschikbaar om dit alles mogelijk te maken, de instroom kost Europa honderden miljarden, en de bevolkingsvervanging gaat in alle Europese landen vergezeld van een ongekende eenzijdige grootschalige mediacampagne. En de grensverdedigingsmacht veerdienst die Frontex heet, is als het Ministry of Peace, Orwell. De EU doet niet anders dan woorden verdraaien, omdraaien, een andere betekenis geven.

Het is bepaald niet nieuw dat de NOS dit doet, het is staand beleid. In 2011 werd er in de uitspraken van Dion Graus geknipt zodat ze hem als een idioot konden wegzetten.

Tijdens de Egyptische lente holocaust en de feestelijkheden christenslachtingen in de naburige islamitische landen stond de NOS ferm aan de zijde van de moordenaars. Lex Runderkamp ging zelfs zo ver te suggereren dat de Kopten hun eigen kerk afbrandden. En in talkshows van de publieke omroep wisten ze een warrig Koptisch lesbisch aandachtsmeisje – inmiddels is ze een jongetje geloof ik en heeft ze er een piemeltje aan laten naaien – zo ver te krijgen dat ze op tafel kwam dansen. Wat een feest, er waren in Egypte op één dag zoveel (80) kerken platgebrand als sinds 1300 niet meer voorgekomen was. Later mocht het meisje, Monique Samuels, nog een keer op komen draven om haar volledige dhimmutude te demonstreren. Ze was bedreigd geworden geweest op straat door hele lieve marokkaanse snottebelletjes, en om duidelijk te maken dat ze toch totaal onderworpen was kwam ze op de nasjonale teelee-heelvies-ie vertellen dat ze uit respect ook een dagje ramadan deed en dat god eigenlijk ook wel een beetje allah was.

Pas nog nodigde de sosjalist Pauw de nasjonaalsosjalist Kusters uit om gezamenlijk duidelijk te maken dat de club van Kusters, neo-nazi’s, achter de asielprotesten op de inspraak ramhetdoorjestrotmededeling avonden zat. BAM, alle oppositie tegen de afbraak van de leefomgeving in één keer weggezet als nazi’s.

Vrijheid van meningsuiting

Het allereerste dat islam aanvalt is de vrijheid van meningsuiting. Salman Rushdie, Theo van Gogh, Hirsi Ali, Kurt Westergaard, Lars Vilks, Geert Wilders. Die aanval is altijd tweeledig. Een legale weg via de juridische jihad, het door Khomeiny uitgevonden, en door OIC aan de wereld opgelegde, begrip islamofobie is daar speciaal voor in het leven geroepen. Dat zien we zich nu afspelen. En de andere weg is die van het geweld. Volgens het CBS hebben we hier nog geen 10% moslims, maar toch hebben ze het al bijna voor elkaar dat kritiek op hun ideologie bij wet verboden is en critici zich niet meer uit kunnen spreken omdat er anders een gerede kans is dat ze vermoord worden. Als er geen kritiek meer mogelijk is, de pers gelijkgeschakeld, de rechterlijke macht opgeheven, de volksvertegenwoordigers het volk niet meer vertegenwoordigen.

Dan kan ik de zin die ik nu had willen optikken niet meer optikken ….

islam en free speech >>
OM verdenkt Pegida-spreker Chohan van discriminatie, Elsevier >>
Politie zet nu druk achter vervolging islamspeech Pegida Utrecht, Joost Niemöller >>
Pegida-kopstuk verdacht van discriminatie, Telegraaf >>

Comments zijn gesloten.

3 Comments on Propagandadelict

 1. Wauso // 08/11/2015 om 05:39 //

  Kun je deze bij Fenixx plaatsen.

  Die Lügenpresse. De Opper-Pinokkio van de NPO

  Goedendag Opper-Pinokkio (http://www.npo.nl/contact)

  U bent vandaag te gast bij de diepzinnige wetenschappelijke rubriek van Wauso met alhier zijn gehele oeuvre (http://fenixx.org/category/wauso/).

  Het W.C. Eend Onderzoeksteam heeft Uw organisatie en haar doelstellingen eens onder de loep genomen. En wij komen tot de korte conclusie, dat Uw organisatie zich bezig houdt met manipulatie van berichtgeving. Ook wel ‘Framing Media’ genoemd. U hoeft zich in deze overigens ook niet te schamen, want Uw organisatie is niet de enige leugenaar. De Media liegt alsof het gedrukt is, allemaal, met dien verstande, dat U van ons de naam meekrijgt van ‘ ‘Pinokkio der Lage Landen’. Het opmerkelijke aan Uw leugens is wel, dat ze gewoon openlijk zijn. Het lijkt wel of U zich er niet voor schaamt om 17 Miljoen mensen iets voor te liegen. Wij denken, dat dit komt, omdat Uw organisatie vol zit met ‘besserwisser’ en ‘Gutmenschen’ ! Zij die wel bepalen wat de Bevolking dient te horen. Dat dit niet altijd met de waarheid strookt is bij Uw organisatie, de NPO geen probleem, daar het goede doel gediend moet worden.
  Wij zullen U een paar van die leugens tonen welke de ‘overtikmedia’ van de NPO en andere leugenaars aan het Volk heeft laten zien. Het gaat bij deze manipulatie over de MH17, een Asielzoeker, Poetin, een moslimvrouwtje en ‘last but not least’, de leugens omtrent Aylan welke U in geuren en kleuren gebracht heeft ! Opnames komen o.a. van de Duitse media, NOS en EO.
  Dit gehele verhaal vol met leugens, die ook door Uw ‘overtik’ organisatie zijn overgenomen worden bij Curiales goed omschreven http://curiales.nl/2015/11/03/framing-media/ .
  .
  Bent U er nog niet overtuigd van, dat U de ‘Pinokkio van de Lage Landen’ bent, dan hebben wij nog een leuke video. Deze betreft Heer Dion Graus. Men wilde hem ‘te kakken’ zetten bij Uw organisatie, omdat hij van de PVV is en dat vinden de ‘besserwisser’, die bij de NPO rijkelijk aanwezig zijn een fijne gedachte. Gelukkig heeft U nog enkele werknemers, die hechten aan de waarheid. En hier de video https://www.youtube.com/watch?v=HUXfsg5Voo8 .
  Naema Tahir, de vrouw uit de video laat precies zien wie de werkelijke sukkel is. Dat is nl. niet Heer Dion Graus, maar de NOS en de overige ‘overtikmedia’. En U bent als Opper-Pinokkio hiervoor verantwoordelijk.
  .
  Met al die leugens en bedrog toont U aan geen respect te hebben voor de Nederlandse Bevolking. U hoeft toch niet voor Staatsomroep te fungeren voor het Regenten Korps van Prutte en SamSomietje met daar tussenin nog het miezerige mannetje, PechKereltje, of wel soms ?
  De toon van het debat, daar zijn onze huidige Regenten, die men bij tijd en wijle landverraders noemt, niet zo blij mee. Maar respect dient men te verdienen ! Respect kan verkregen worden door oprecht en eerlijk gedrag te tonen zoals mw. Tahir uit voorgaande video ons liet zien. Maar Prutte met zijn 1.000 Euro, zijn ‘onderste steen’ met zijn ik lach alles weg staat bol van de leugens en SamSomietje, een naar mijn mening doorgedraaide gestoorde idioot, doet niet voor hem onder met zijn ‘Wir schaffen dat’ en zijn zwijgende meerderheid is voor nog meer Asielzoekersopvang !
  En wat doen de leugenaars van de NPO ? Nou, als Staatsomroep faciliteren zij deze gehele onzin op een zodanige manier, dat het goed in de oren klinkt bij ‘Jan de Gewone man’ !
  .
  En als ‘Jan de Gewone man’ al eens wil demonstreren om de toekomst van zijn kinderen proberen te zekeren bij Pegida, dan komt de NOS met Pegida = NAZI aanzetten.

  Uit de 2 verschillende foto’s is duidelijk waarneembaar, dat de NOS zich ten doel heeft gesteld Pegida te ‘Framen’ als NAZI partij. Ook hier denken wij weer terug aan wijlen Hr. Janmaat, die doodsbedreigingen aan zijn adres mede aan Uw organisatie te danken heeft ! Hetgeen mij bevreemd is, dat het O.M. niet bij U langskomt. In feite roept U indirect op tot het uitschakelen van een groep mensen. Hetgeen U daar moedwillig gedaan heeft kan leiden tot doodsbedreigingen of erger, tot moord en doodslag. Ik wil hier toch nog even betonen, dat dit Uw taak als informatieverstrekker niet is. En voorts mag U de politieke elite dankbaar zijn, dat het O.M. U hiervoor niet vervolgd !

  Bij Pauw en DWDD hetzelfde verhaal. De ene leugenaar van de Partij van de Asielzoekers is nog niet goed van de tafel weg of de andere schuift al aan. En dan die insinuaties en misselijk makende leugens, die volop te horen zijn in deze stemming makende programma’s. Die Pauw heeft overigens wel voeling voor zijn vrouwelijke gasten en andere NPO medewerksters, daar hij met zijn thermometertje onderzoekt of zij de juiste temperatuur van 36,8 graden hebben. Hoort dit bij de screening ?
  En dan moest ik bij ‘Varkenskop’ Paul de Leeuw met dito lichaam een foto van Hr. Wilders zien en even daarna kwam er een foto van Adolf Hitler naast. Wat was eigenlijk de bedoeling van deze ‘Framing’ ? Heeft U, ‘Pinokkio der Lage Landen’ voor dit voorval trouwens al Uw excuses aangeboden aan Hr. Wilders. Of was het ook hier weer de bedoeling om de jacht te openen op eenzelfde manier als men vroeger met Hr. Janmaat gedaan heeft ?
  .
  En ook Twan Huydts van Nieuwsuur kwam de Nederlandse bevolking wel even vertellen wat ‘Goed’ en ‘Slecht’ is. De wijsgeer uit het Zuiden des lands zei: je bent ‘goed’ als je accepteert, dat er ‘Vluchtelingen’ het land binnenkomen of je bent hier tegen en je strekt je Rechter Arm !!! Ook hier heb ik excuses nog niet mogen horen. U, die hiervoor verantwoordelijk is zet op deze wijze 70 tot 90% van de Nederlandse Bevolking weg als Hitler fanaat.

  Het moge duidelijk zijn U heeft Uw zaakjes niet op orde heeft. Goebbels-achtige taferelen zijn bij de NPO niet vreemd. Wij vinden Uw organisatie alsook U, Arrogante Ivoren Toren bewoners, waarvoor het de hoogste tijd wordt om op te rotten.
  .
  Ook wordt er veel nieuws, welk wel te vinden is op het internet, niet door U gepubliceerd, daar dit niet goed uitkomt in de ‘Gutmensch’ gedachte van het Regenten Korps van Prutte en SamSomietje. En U volgt gedwee, want U denkt aan Uw baantje. U denkt aan die 10.000 maandelijkse Pegels. Dat Autochtonen gedood, bedreigd of verkracht worden, ‘who cares’ ! In het nieuws komt naar voren, dat er geen ISIS of andere bewapende manschappen het land binnen komen. Dat komt de een of andere mongolio, dan op T.V. vertellen. Wij zullen U van de Lügenpresse even verduidelijken waar wij op doelen. In Oostenrijk neemt de politie dagelijks wapens in beslag van Uw vrienden, de zielige ‘Asielzoekers’. En het zijn niet alleen kleinere handwapens, maar ook automatische machinegeweren. In Zweden in een asielcentrum in Krokom in Jamtland zijn zware vuurwapens aangetroffen. In het volgend artikel worden door de media, maar wel op aangeven van politici en politie in Magdeburg 44 verkrachtingen verborgen gehouden.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/11/Inwoners-Magdeburg-witheet-over-wrede-groepsverkrachtingen-door-moslimmigranten

  Doordat de NPO, NOS of hoe Uw Staats T.V. ook mag heten steeds en steeds maar weer het Volk beliegen, van misinformatie voorzien (Framing) en voorts het Volk voor hun veiligheid belangrijke informatie niet verstrekt bent U en Uw organisatie, NPO, NOS, VARA en noem ze maar allemaal op niet geloofwaardig meer. Hetzelfde geldt voor politici, die er enkel voor hun eigen gestoorde idealen zitten en niet om het belang van het Nederlandse Volk dienen. Ook het O.M. en de politie verzwijgt zaken om zo te proberen alles rustig en in het gareel te houden. Wij zelf denken dat er voor de Kerst nog ‘politionele acties’ gaan komen bij demonstraties waarbij enkele Autochtonen het leven zullen laten ! En wat daarna zal gebeuren is onbekend en hij die het weet mag het zeggen…..
  Deze misinformatie, leugens en weggemoffeld nieuws heeft tot gevolg, dat het Nederlandse Volk zelf stappen dient te ondernemen om zijn belangen te beschermen. Hoe die bescherming er uit dient te zien moet eenieder voor zichzelf uitmaken, maar proviand inslaan en ‘een stok achter de deur’ is toch wel een aanrader.

  Deze bijdrage zal ik ook doorsturen aan direct betrokkene Hr. Dion Graus. En tevens vraag ik hierbij aan Hr. Graus om vragen te stellen in de 2e kamer omtrent de misinformatie, misleiding en achterhouden van informatie welk een direct gevaar kan opleveren voor de Nederlandse Bevolking !

  Als laatste geeft Wauso altijd een advies: Plaats achter de nieuwslezer een Pinokkio pop, het liefst aan touwtjes, zodat de oplettende kijker met eigen ogen kan zien, dat hij het met leugenaars te doen heeft !

  Wauso

  Like

 2. G.Deckzeijl // 08/11/2015 om 07:04 //

  Het was voor Raffie Chohan beter geweest als ze haar spreektekst bv. door mij had laten redigeren. Het bulkt nl. van de stijlfouten.
  En dat het OM heeft besloten om haar daarom te te vervolgen is voor mij het glasheldere
  bewijs dat ze binnen die politiek correcte club last hebben van het dhimmitudevirus, hetgeen
  uitermate besmettelijk is.
  Ik hoop voor Raffie Chohan dat ze een goede advocaat heeft want het OM heeft geen zaak.
  In dit land wordt de vrijheid van meningsuiting (al dan niet met stijlfouten) nog steeds door
  de Grondwet gegarandeerd.
  Als het politiek correcte OM van plan is zonder tussenkomst van de wetgever de Grondwet
  te wijzigen(hetgeen verboden is!) wens ik ze veel succes…
  Doorzetten van bovengenoemde actie zal ze onsterfelijk belachelijk maken.

  Like

 3. @ Wauso // 08/11/2015 om 05:39

  Staat.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: