De keiharde waarheid: we kunnen 10 miljoen asieljihadisten verwachten tegen einde 2016

De Bondsregering maakte een maand geleden  in een vertrouwelijke bijeenkomst duidelijk, wat de ministeries in 2016 te wachten staat. Tot het eind van 2016 verwacht men tot 10 miljoen asielzoekers. Dat mag absurd klinken, maar wordt onderbouwd door harde cijfers.

Vluchtelingenaantallen: de gezinshereniging wordt beter doodgezwegen?

De officiële cijfers spreken alleen van de geregistreerde asielzoekers. Van hen, die een asielverzoek ingediend hebben, wat waarschijnlijk ook gehonoreerd zal worden. Het grootste deel van de asieleisers komt tenslotte uit Syrië en die worden zo snel mogelijk ingewilligd.

Slechts weinigen spreken over de zogenoemde gezinshereniging. Toch verkrijg je pas de echte getallen samen met die aantallen, waar we mee moeten rekenen. En die getallen zijn dan plotseling een stuk hoger.

Tien miljoen vluchtelingen met verblijfsrecht. Absurd?

In tegendeel. Een simpel rekensommetje voor beginners. De Bondsregering wil de gezinshereniging definitief niet aanpakken en alles zo laten. Dat betekent dat eerstegraads familie (huwelijkspartners en kinderen), het recht op gezinshereniging hebben.

Realistisch gezien mogen er op alle alleen reizende jongemannen nog drie nareizende familieleden komen. Alleen reizende jongemannen maken 80% van de totale vluchtelingentsunami uit, die in ons land aankomen, volgens het ministerie voor migratie en vluchtelingen.

De simpele rekensom – waarom het ongeveer tien miljoen zijn

De som gaat zo: in 2014 kwamen 300.000 asielzoekers hier. Met gezinshereniging maakt dat 1.2 miljoen. In 2015 kwamen meer dan één miljoen vluchtelingen. Met nareizende familieleden maakt dat vier miljoen, als men vrouwen en kinderen rekent, wat meestal realistisch is.

Voor 2016 rekent men met minstens één miljoen, maar waarschijnlijk meer. Dan zijn de acht miljoen al bereikt, maar het kunnen er ook makkelijk tien miljoen worden.

De rekensom:

1,2 miljoen (2014) + vier miljoen (2015) + vier miljoen (2016) = 9,2 miljoen vluchtelingen, met een beetje ruimte naar boven dus 10 miljoen.

Het verlies van de eigen identiteit is uitgesloten?

Nee, zeker niet. Want boven op deze getallen, die volgend jaar realiteit zullen worden, komen ook nog eens de hoeveelheden moslims die hier al reeds wonen. En dat zijn naar schatting 6 miljoen volgelingen van de verkrachtende roverhoofdman die voor 1,5 miljard mensen op deze wereld het lichtende voorbeeld is. Dat zijn er aan het einde van 2016, 16 miljoen (16!). Zelfs voor optimisten lijkt dit getal te hoog om geen aanzienlijke problemen te veroorzaken.

En natuurlijk blijft het daar niet bij, want na 2016 komt 2017 etc….

Zonder bovengrens zal Duitsland een Islamitische Staat worden.

Mensenrechtenactiviste Sabatina James heeft scherpe kritiek op de asielpolitiek

De bekende mensenrechtenactiviste Sabatina James (33) heeft scherpe kritiek op de grootheidswaanzinnige asielpolitiek van Duitsland. Men moet zich twee vragen stellen: Zullen in Duitsland de mensenrechten behouden blijven. Zal Duitsland een Islamitische Staat worden?

Een politiek tegen de mensenrechten, zo noemde James de praktijk dat alle vluchtelingen een Duits paspoort krijgen, zonder dat er gekeken wordt of ze iets hebben met democratie of dat ze misschien zelfs tot geweld bereid zijn. Want als men hen eerst een Duits paspoort gegeven heeft, dan kan men ze daarna niet meer uitwijzen.

Als in de komende jaren tot tien miljoen jonge moslimmannen naar Duitsland komen dan vertegenwoordigen zij in die leeftijdscategorie de meerderheid: >> Dat is dan een islamitisch Duitsland.<< Als de vluchtelingenstroom onverminderd aanhoudt dan kan dat zeker het geval zijn.

Tot geweld bereide moslims zijn geen zeldzaamheid in de asielonderkomens

Onder andere bekritiseert ze ook dat gewelddadige jongemannen, die christenen, Jezidi’s en democratische moslims in asielcentra aanvallen niet onmiddellijk uitgezet worden. Die mogen geen asiel krijgen. Men mag er niet van uitgaan dat alle vluchtelingen onze democratische waarden onderschrijven.

Ze zijn in hun herkomstlanden, zoals Syrië of Afghanistan, opgegroeid met de overtuiging, >> dat vrouwen niet dezelfde rechten hebben en dat niet-moslims geen volwaardige mensen zijn<<.

Via Democratic Post >>

Comments zijn gesloten.
About Fubar (5735 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

14 Comments on De keiharde waarheid: we kunnen 10 miljoen asieljihadisten verwachten tegen einde 2016

 1. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  De slimmen onder ons wisten het al! GEZINSHERENIGING, met meerdere vrouwen en een school vol kinderen!

  Like

 2. Ga er maar van uit dat de demografische impact een stukje hoger is dan hier beschreven. Polygamie wordt inmiddels in bijna heel Noord-West EUropa toegestaan (alleen voor moslims natuurlijk). En al die vrouwen en kinders krijgen gewoon ook een uitkering. En dan schop je vier vrouwen in vier huizen en pakt ook vier maal hoersubsidie, vervolgens sluit je die broedkippen op in een fok-kelder onder een flat en verhuur je lekker de toko-s onder, zodat je nog meer financiële jihad kan plegen. Daar wordt allah blij van tenslotte. En niemand die het zal zien als oorlogvoering.

  Like

 3. G.Deckzeijl // 29/12/2015 om 08:58 //

  Jawel hoor, ik heb ’t vanaf dag één gezien als het veroorzaken van chaos, proberen de macht over te nemen(ze zijn nog niet zo ver), wereldkalifaat vestigen en dan de sharia invoeren.
  Zelf denk ik dat we eerst een vette burgeroorlog krijgen.
  Hoe dan ook: de signalen zijn te vinden in 2 citaten uit een bestseller van Siem Eikelenboom
  (hoe vaak ik daar al op het gewezen weet ik niet meer) via http://tinyurl.com/pkag3eu
  en uiteraard in HET PROJECT.
  http://tinyurl.com/jcqhac5
  Benieuwd wie het oppikt…

  Like

 4. G.Deckzeijl // 29/12/2015 om 09:01 //

  Benieuwd wie het oppikt…

  Like

 5. Gerrit Tienkamp // 29/12/2015 om 10:44 //

  Dit is op Gerrit Tienkamp herblogden reageerde:

  Like

 6. @Gerrit
  IK !
  Die 10 miljoen, daar heb ik iets van gelezen in 2025.
  Het gaat niet 1,2,3 gezinshereniging !

  Like

 7. Horatius // 29/12/2015 om 13:58 //

  Het wachten is op een breed gedragen Verzet in West-Europa om aan deze waanzin een einde te maken.
  Dit hele gebeuren heeft niets, maar dan ook helemaal niets met een vluchtelingencrisis te maken maar met een vanuit Mekka geregisseerde ultieme poging een wereldwijd Kalifaat te stichten.

  Via door de IS veroorzaakte chaos en de dubbele agenda van Erdogan stromen al maandenlang de bezettingstroepen van de islam ongehinderd Europa binnen.
  De Oost-Europese landen hebben hun grenzen wijselijk gesloten, zij weten maar al te goed de fatale gevolgen van een snel stijgende moslimpopulatie die op termijn autonomie zullen eisen met welke middelen dan ook.

  Speculerende op de verweekte West-Europese samenleving die de multiculturele samenleving door de strot is geduwd door de Linkse politieke elite willen zij uitsluitend naar Duitsland, Scandinavië, Engeland en (het gekke Henkie van Europa) Nederland.
  Die landen staan volledig open voor de gezinshereniging ongeacht de demografische gevolgen.

  Dat deze invasie verstrekkende gevolgen zal hebben op ieder gebied in onze samenleving moge duidelijk zijn, bepaalde wijken verworden tot moslimenclaves waar de salafisten de dienst uitmaken. In het begin onder het mom van de Ordehandhaving, sociale begeleiding van probleemjongeren omdat zij z.g. de taal van die jongeren spreken, en onze Ordehandhavers zijn op den duur overbodig en eigenlijk ongewenst.

  Stap voor stap via een beproefd scenario wat al talloze malen is toegepast in tal van landen nemen zij een dominante positie in waarbij de baarmoeder uiteindelijk de definitieve doorslag zal geven.

  We kunnen hier een aantal rekensommen en calculaties over maken, maar de einduitslag zal altijd de volgende beelden opleveren; totale chaos en ontwrichting van onze samenleving, grootschalige demonstraties, oproer, rellen, verloedering en verpaupering, stijgende criminaliteit en uiteindelijk een bloedige burgeroorlog als het geduld, de tolerantie en verdraagzaamheid van (zelfs!) het Nederlandse volk is uitgeput.

  De gang naar de stembus is al gedegradeerd tot hooguit een stem van protest tegen het rampzalige beleid vanuit Brussel.

  Wat nog over blijft is een massaal protest in de vorm van het niet betalen van de Gemeentelijke Belastingen die worden misbruikt om onze eigen ondergang te financieren d.m.v. de talloze opvangcentra voor de Bezettingstroepen van de radicale Islam.

  Like

 8. Dat niet betalen van belastingen moet dan wel zo massaal gebeuren zodat er daar geen stuiver meer binnen komt.
  Als ik en nog een aantal dat niet zouden doen, dan komt de deurwaarder met de gewapende macht aan de deur om mij me desnoods me huis uit te flikkeren.
  En dan is er voor mij geen brood, bad en bed regeling, ik kan het onder een brug uitzoeken.
  Nederlanders en een soort van eensgezindheid zie ik niet zo gauw gebeuren.
  Ik kan er geen 1 voorbeeld van opnoemen dat dat ooit wel eens gebeurt is anders was het wel een keer gebeurt en was het allang afgelopen met die poppenkast hier.
  Je krijgt ze hier niet eens op 1 lijn als het over extreme huurverhogingen gaat.
  In de mond zijn ze het allemaal met je eens maar in daden geeft er helemaal niemand thuis.

  Like

 9. Horatius // 29/12/2015 om 16:08 //

  @BertG.

  Helaas heb je volkomen gelijk, iedereen moppert en kankert op de Overheid, zeker in deze barre tijden maar tot daden zal het nooit komen.

  Tijdens de vorige Bezetting was 1 op de 5 Nederlanders in meer of mindere mate op de hand van de Duitsers. Het daadwerkelijke verzet werd geboden door een kleine minderheid die vaak verraden werd door NSBers en andere collaborateurs.
  De rest van onze bevolking (de zwijgende meerderheid) had maar een prioriteit; de bezetting zo goed mogelijk zien te overleven.
  Pas toen duidelijk werd dat Duitsland de oorlog zou gaan verliezen werd het verzet massaler en vlak na de Bevrijding liep iedere man die nog rechtop kon lopen met een armband waarop de letters BS heldhaftig vertoond werd.

  Nu zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren, de Linkse kerk heeft zich al neergelegd bij de onvermijdelijke islamisering van ons land. Opportunisten, die zo hopen het vege lijf te kunnen redden als de muzelmannen het hier voor het zeggen krijgen.

  Een zekere minister Donner heeft ooit gezegd de mogelijkheid niet uit te sluiten dat hier via democratische weg de sharia-wetgeving wordt ingevoerd.

  Adolf Hitler kwam ook aan de macht via democratische verkiezingen, de gevolgen waren dramatisch voor de rest van de wereld.

  Like

 10. IdentitairVerzet Oostelijk Zuid Limburg // 29/12/2015 om 17:42 //

  Dit is op IdentitairVerzet OZL herblogd.

  Like

 11. G.Deckzeijl // 29/12/2015 om 21:54 //

  @Bert en Horatius: mee eens!!

  Like

 12. G.Deckzeijl // 29/12/2015 om 22:54 //

  Hallo Angela M, hier ist einer nur für dich..!!!

  Like

 13. Alex // 30/12/2015 om 01:23 //

  Waanzinnig allemaal !!

  Like

 14. G.Deckzeijl // 30/12/2015 om 05:16 //

  Hoezo waanzinnig, Alex?
  Gebroeders Blattschuss ook..???

  Like

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. De keiharde waarheid: we kunnen 10 miljoen asieljihadisten verwachten tegen einde 2016 | Kattukse Vrienden voor Israël
 2. De keiharde waarheid: we kunnen 10 miljoen asieljihadisten verwachten tegen einde 2016 | Rechtsaf doorzee

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: