De grootste moordmachine in de geschiedenis

Door: Mike Conrad – Vertaling: Fubar

Als men aan massamoord denkt, schiet Hitler te binnen. En als niet Hitler, dan misschien Stalin, Tojo, of Mao. 20ste Eeuwse dictators krijgen de eer voor de ergste soort van tirannie die ooit ontstaan is. Echter, de waarheid is dat islam meer doden op zijn geweten dan wie dan ook van deze, en ze zelfs ‘bij elkaar opgeteld’ met gemak verslaat in aantallen en wreedheid.

De enormiteit van de slachtpartijen van de ‘religie van de vrede’ gaan zo ver elk begrip te boven dat zelfs eerlijke historici de schaal hiervan over het hoofd zien. Als men voorbij onze bijziende focus kijkt, is islam de grootste moordmachine in de geschiedenis van de mensheid, niks uitgezonderd.

De islamitische verovering van India is waarschijnlijk de bloederigste in de geschiedenis van de mensheid.  — Will Durant, zoals geciteerd op Daniel Pipes site.

Conservatieve schattingen gaan uit van 80 miljoen dode Indiërs.

Volgens sommige berekeningen, nam de bevolking op het Indiase subcontinent tussen 1000 (de verovering van Afghanistan) en 1525 (einde van het Delhi-sultanaat) af met 80 miljoen. — Koenrad Elst zoals geciteerd op Daniel Pipes site.

80 Miljoen?! De misdaden van de conquistadores verbleken tot nietigheidjes vergeleken hierbij. Geen wonder dat Hitler islam bewonderde als een oorlogstheologie. Hij had groot ontzag voor islam, wiens slachtpartijen zelfs hij niet overtrof.

Meer dan 110 miljoen negers werden gedood door islam. (maar als je daar iets van zegt ben je een racist, Fub)

Een minimum van 28 miljoen Afrikanen werden in slavernij gevoerd door het islamitische Midden-Oosten. En omdat, minstens 80% van hen die gevangen genomen werden, zo is uitgerekend, stierven voordat ze de slavenmarkt bereikten, is het aannemelijk dat het dodental van 1400 jaar Arabische en islamitische slavenjachten in Afrika zo hoog zou kunnen zijn als 112 miljoen (4 maal 28 miljoen, Fub). Als we dat optellen bij het aantal dat verkocht werd op de slavenmarkten, zou het totale aantal Afrikaanse slachtoffers van de trans-Saharaanse en Oost-Afrikaanse slavenhandel wel eens aanmerkelijk hoger uit kunnen vallen dan 140 miljoen. — John Allembillah Azumah, author of The Legacy of Arab-Islam in Africa: A Quest for Inter-religious Dialogue

Tel alleen die twee getallen bij elkaar op (80 miljoen in India en 140 in Afrika), en islam overtreft het aantal slachtoffers van al het 20ste eeuwse totalitarisme. Maar daar eindigt het niet, voeg er ook de miljoenen aan toe die door moslims afgeslacht zijn in Soedan gedurende ons leven.

Veel islamitische slavernij had een seksueel doel, met een voorkeur voor vrouwen. De mannen die gevangen genomen werden, werden gecastreerd. De ‘mulatto’ kinderen van de vrouwen werden vaak gedood, wat verklaard waarom islam niet demografisch opgeschoven is naar het zwarte ras, in tegenstelling tot slaven in het Westen die een gemengd ras voortbrachten. Tel al die dode kindertjes er bij op en we komen ruim over de 200 miljoen doden.

Besef dat in de 7e eeuw bijna heel Noord-Afrika christelijk was. Wat is er met hen gebeurd?

Tegen het jaar 750, een honderd jaar na de verovering van Jeruzalem, bevonden tenminste 50% van de christenen op de wereld zich onder islamitische heerschappij. Vandaag de dag is er geen oorspronkelijk inheems christendom in de regio [van Noordwest-Afrika], geen gemeenschappen van christenen wiens geschiedenis terug te traceren is naar de Oudheid. — “Christianity Face to Face with Islam,” CERC

Wat is gebeurd met die miljoenen christenen? Sommigen zijn bekeerd. En de rest? Verloren in de geschiedenis.

We weten dat meer dan 1 miljoen Europeanen in slavernij gevoerd zijn door de Berberse piraten. Hoe ze gestorven zijn mag iedereen raden.

Voor de periode van 250 jaar tussen 1530 en 1780, zou het aantal makkelijk 1.250.000 kunnen bedragen. —  BBC

In de middeleeuwen …

… werden veel slaven door Armenië gevoerd en daar gecastreerd om aan de islamitische vraag naar eunuchen te voldoen. — Slavery in Early Medieval Europe.

Dezelfde praktijk voerde door islamitisch Spanje. Noord-Europeanen die gevangen genomen werden bij slavenjachten tot aan IJsland aan toe, of gekocht, werden geslacht in de castratielaboratoria in Iberië. Velen stierven aan dit soort operaties, die eeuwenlang uitgevoerd werden.

Het aantal doden als gevolg van de islamitische verovering van de Balkan en Zuid-Italië is onbekend, maar de aantallen mogen er wel bij opgeteld worden, het zijn er zeker miljoenen gedurende de eeuwen. En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I (en de nasleep, Fub). We weten dat vijf eeuwen lang enorme aantallen christelijke jongetjes ontvoerd zijn om islamitische Janissaren te worden voor de Turken. Tel die er ook bij op.

Moslims hielden van blonde vrouwen voor in hun harems; en namen daarom  Slavische vrouwen in slavernij, die ze aankochten op de slavenmarkten van het Kalifaat op de Krim. ( Hier een goeie link met achtergrond, Fub: tel de cijfers uit dat stuk er ook maar bij op) In het islamitische Spanje werd een jaarlijkse belasting van 100 blonde Visigotische vrouwen geëist van Calabrië.

Decennia lang werden jaarlijks 100 maagden geëist door de islamitische heersers van Spanje van de onderworpen bevolking. Dat stopte pas toen de Spanjaarden begonnen terug te vechten. — Jihad: Islam’s 1,300 Year War Against Western Civilisation

Voeg het dodental van de reconquista toe en de aantallen worden al weer wat hoger.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de donkere middeleeuwen niet veroorzaakt werden door de Gothen, die uiteindelijk assimileerden en zich tot het christendom bekeerden:

De werkelijke verwoesters van de Klassieke Beschaving waren de moslims. Het waren de Arabische invasies .. die de eenheid van de Mediterrane wereld braken en de Middellandse Zee -voorheen één van de belangrijkste handelsroutes- in een slagveld veranderden. Het was pas na het verschijnen van islam .. dat de steden van het Westen, die afhankelijk waren van de Middellandse Zee voor hun overleven, begonnen te sterven. — Islam Caused the Dark Ages

Voeg de gestorven miljoenen, als gevolg daarvan, toe aan de rekensom.

Hoe velen zijn bekend met de verschrikkingen van de verovering van Maleisië? De boeddhisten van Thailand en Maleisië zijn massaal afgemaakt.

Toen ze aangevallen en geslacht werden door de moslims, deden de boeddhisten aanvankelijk niets terug, ze probeerden niet te ontsnappen aan hun moordenaars. Ze accepteerden de dood met een houding van fatalisme en lotsbestemming. Daarom kunnen  ze het vandaag de dag niet meer navertellen. – History of Jihad.org

We zullen wel nooit het aantal doden te weten komen.

Nadat de moslims aan de macht kwamen aan het begin van de 15e eeuw, verdwenen de animistische heuvelbewoners uiteindelijk dankzij gedwongen slavernij en het ‘inlijven’ in de islamitische bevolking van Maleisië, Sumatra, Borneo en Java door middel van slavenjachten, belasting, en aankoop, voornamelijk van kinderen. Java was rond 1500 de grootste exporteur van slaven. — Islam Monitor

Op dezelfde manier arriveerde islam in de Filipijnen. Alleen de komst van de Spanjaarden voorkwam een totale ineenstorting en beperkte islam tot de zuidelijke eilanden.

De komst van de Spanjaarden redde de Filipijnen van islam, alleen het zuidelijkste puntje ging verloren en bekeerde zich tot islam. — History of Jihad.org

Weer is het totaal aantal doden onbekend, maar voeg ze toe aan het totaal.
De animistische Filipino’s werkten maar wat graag samen met de Spanjaarden tegen islam. Eigenlijk, verwelkomde een groot deel van Zuidoost-Azië de Spanjaarden en Portugezen, omdat ze die prefereerden boven islam.

Vanaf de 17e eeuw allieëerden opeenvolgende Thaise koningen zich met de zeevarende Westerse naties – De Portugezen en de Hollanders en slaagden er zo in om zich de islamitische Maleisiërs en hun Arabische heren van het lijf te houden. — History of Jihad.org  

Een paar galeien en musketten waren niet genoeg om Azië te veroveren. islam maakte dat de Europeanen de bevrijders leken, en tot op zekere hoogte waren ze dat ook. Wie waren de werkelijke imperialisten?

Zelfs vandaag …

Spannen Maleise jihadisten samen om het multi-etnische Maleisië om te vormen tot een islamitisch kalifaat, en voeren jihad in Zuid-Thailand. — History of Jihad.org

Tel dit alles eens bij elkaar op. De Afrikaanse slachtoffers. De Indiase slachtoffers. De Europese slachtoffers. De Armeense genocide. De wat minder bekende, maar ongetwijfeld enorme aantallen slachtoffers in Zuidoost-Azië. Voeg de slachtoffers van de jihad door moslims tegen China er aan toe, dat in 651 AD werd binnengevallen. En het roofdiergedrag van het Krimse Khanaat tegen de Slaven, in het bijzonder hun vrouwen.

Ook al zijn de aantallen niet helemaal precies vast te stellen, wat wel duidelijk is, is dat islam zonder uitzondering de grootste moordmachine in de geschiedenis is, met waarschijnlijk meer dan 250 miljoen doden tot gevolg. Mogelijk kan eenderde tot de helft van alle slachtoffers door slavernij of oorlog ooit [ !!! ] op het conto van de islam geschreven worden; en dit is slechts na een oppervlakkige bestudering.

Bedenk nu dat er heden ten dage 125 miljoen vrouwen rondlopen die genitaal gemutileerd zijn voor de eer van islam. Ondank wat goedpraters je proberen wijs te maken, komt die praktijk bijna geheel en alleen voor in islamitische gebieden.

Nieuwe informatie vanuit Iraaks Koerdistan duidt op de mogelijkheid dat het probleem prangender is in het Midden-Oosten dan voorheen werd aangenomen en veel meer religie-gebonden is dan veel Westerse academici (willen) toegeven. – “Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?” ME Quarterly

Ooit werd gedacht dat het probleem zich concentreerde in Afrika, maar het komt overal voor waar islam voorkomt.

Er zijn aanwijzingen dat FGM een probleem van endemische proporties is  in het arabische Midden-Oosten. Hosken, onder andere, geeft aan dat traditioneel alle vrouwen in de Perzische Golf gemutileerd worden. Arabische overheden weigeren het probleem te adresseren. — “Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?” ME Quarterly

Bedenk dat dit al 1400 jaar gaande is, en opgelegd werd aan een bevolking die voorheen christelijk of ongelovig was.

Vrouwelijke genitale verminking wordt op grote schaal uitgeoefend in islamitisch Indonesië en breidt zich uit.

In plaats van af te nemen, escaleert het probleem van vrouwelijke genitale verminking in Indonesië. De massale ceremonies in Bandung (crap, hep mijn ma nog gewoond, zal eens vragen, Fub) worden elk jaar groter en populairder. — Guardian

De verschrikte Britse auteur van The Guardian is nog steeds onder de zinsbegoocheling dat islam vrouwelijke genitale mutilatie niet steunt, terwijl het tegenwoordig vaststaat dat FGM een islamitische kernwaarde is. islamitische vrouwen zijn gehersenspoeld om hun eigen misbruik te ondersteunen.

Abu Sahlieh citeerde mohammed toen hij zei: “besnijdenis is een soenna (traditie) voor mannen en een eerbare daad voor vrouwen. — “Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?” ME Quarterly

Welke andere tirannie doet dit? Zelfs de nazi’s verminkten niet hun eigen vrouwen.

In tegenstelling tot de 20ste eeuwse despoten, wiens moordzucht uiteindelijk henzelf fataal werd, en hun levensduur verkortte, gedijt islam er op. Uiteindelijk, alhoewel langzamer, heeft islam meer vermoord en gemarteld dan enige andere ideologie, seculier of religieus. Anders dan seculiere tirannie, overleeft islam door zijn polygamie en seksueel roofdiergedrag (#Keulen, Fub), het reproduceert zichzelf en groeit.

Andere tirannieën zijn vreselijke infecties, die pijn doen, maar ze gaan uiteindelijk over. islam is een langzame terminale kanker, die zich uitzaait, en alles overneemt. Het trekt zich nooit terug. Zijn methoden zijn arglistig, veelal onzichtbaar in het begin, voortgedreven door demografie. Net als bij kanker, is uitsnijden het enige recept voor genezing.

De laatste alinea heb ik bewust weggelaten. Israël staat in de frontlijn waar het islam betreft, maar ik denk niet dat het aangehaald hoeft te worden bij al het bovenstaande. Fub.

Originele artikel bij American Thinker:

http://www.americanthinker.com/articles/2014/05/the_greatest_murder_machine_in_history.html

Mike Konrad is the pen name of an American who is not Jewish, Latin, or Arab. He runs a website, http://latinarabia.com, where he discusses the subculture of Arabs in Latin America. He wishes his Spanish were better.

Comments zijn gesloten.

27 Comments on De grootste moordmachine in de geschiedenis

 1. GEWELDIG ARTIKEL.
  Dit is het belang en de noodzaak van geschiedschrijving.
  Moet uitgegeven / gepubliceerd worden.
  Heel veel dank.

  Gelukkig zijn er mensen, die dit ook allemaal weten.
  Het blijft helaas moeilijk dit aan politici over te brengen,
  en aan geïnteresseerde mensen toegankelijk te maken.
  Vaak heb ik dit [ deels ] geprobeerd – met wisselend succes.
  Maar we moeten met z’n allen volhouden, want
  dit moet zo breed mogelijk verspreid worden.

  Mail alle politici.

  Like

 2. Dit is op 2012-2019 herblogd.

  Like

 3. Republikein // 15/01/2016 om 02:59 //

  Mooi artikel.
  Doe deze erbij, als je hm al hebt dan delete svp.

  Like

 4. Ik had hem nog niet, ik vind hem prachtig en sla hem op voor later gebruik hier (of elders), maar kan hem wel gelijk even twitteren:

  Like

 5. Gerrit Tienkamp // 15/01/2016 om 11:44 //

  Dit is op Gerrit Tienkamp herblogden reageerde:

  Like

 6. Tja, als je de hele europese geschiedenis gaat uitpluizen, kom je op een veelvoud van de miljoenen van hierboven. En daar kun je dan Stalin en Hitler en Mao nog bij optellen. (Jawel, Mao was een communist en dat is een europese ideologie.

  Like

 7. Menno: “Jawel, Mao was een communist en dat is een europese ideologie.”
  Wát precies is je punt?? Vingertje wijzen of de kanker islam uit de wind zetten?!
  Beter lezen want de miljoenen doden door stalin, hitler en mao werden reeds aangehaald in het artikel. Ontkennen dat islam verantwoordelijk is voor veel meer doden (en nog steeds tot op vandáág doorgaat met moorden) is ontkennen dat de zon schijnt..

  Like

 8. @Sjun

  Had hem al eens op Fenixx gezet:
  https://fenixx.org/2016/03/25/the-vicious-snake/

  Like

 9. De misdaden van de nazi’s kunnen bij die van de communisten worden geteld. Na de Nacht van de Lange Messen was die club overgenomen door de communisten die onder de vlag van de nazi’s verder opereerden. Prachtige katvangers, geweldig voor de investeerders, leuk voor bij Neurenberg en na de oorlog gewoon doorgaan met een schone jurk aan.
  (Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Cruyff)

  Like

 10. De senegalese antropoloog en economist Tidiane N’Diaye schat in zijn boek “Le génocide voilé” (uitgegeven bij Gallimard in 2008) het aantal dode Afrikanen ingevolge de islamitische slavenhandel op minstens 42 miljoen en voegt er aan toe dat zelfs op dit cijfer een foutenmarge van 25 procent te weinig zeer waarschijnlijk is, hetgeen het aantal dodelijke slachtoffers op 52,5 miljoen zou brengen. Het is een zwarte wetenschapper die dat schrijft. Mag ik dat zeggen, of ben ik nu een racist?

  Like

 11. Als je de slachtoffers van de missionarissen, die van de monotheisten, dat zijn de uitvinders van de communisten maar dan zonder theo, bij mijn communisten erbij telt met hun gij zult kinderkes maken in onbeperkte mate, waardoor half Afrika de moord stierf van de honger omdat de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging niet lukte, dan heb ik gewonnen. Aan de andere kant: als ze allemaal in leven waren gebleven waren de dobberaars hier echt aan het dansen geweest.

  Like

 12. O, en Lucky9, dat is wel erg rascistisch dat je een zwarte wetenschapper een wit voetje laat halen door te beweren dat ie kan schrijven:)

  Like

 13. lucky9 // 13/04/2016 om 21:40 //

  O breinbrouwsels, De Somalische negerin Ayaan Hirsi Ali onderging juist hetzelfde lot toen ze dezelfde waarheid als die van Tidiane schriftelijk formuleerde. Waarom mocht deze negerin dat niet doen van de linkse poco fascisten aka communisten en godsdienstwaanzinnigen van het CDA en D66?!? (Om van de hypocriete schijn-heiligen van jullie VVD nog maar te zwijgen!)

  Hoewel ik evenveel schijt (zeik, kak, excrementeer of wat dan ook) op jullie nep-democratie als op die van het onland.be, hou ik liever mijn vinger aan de trekker. Elke tresspassende moslim die schreeuwend mijn erf op komt gelopen krijgt gegarandeerd en 9 mm door zijn imbeciele kop geboord. Als ik dan veroordeeld wordt tot de doodstraf of 25 jaar enkelband omdat ik een racistische fascist zou zijn, dan is het maar zo! Liever een dode racist dan een levende islamitische slaaf!

  Like

 14. Ho, ho, het is niet onze VVD maar de VVD van het fefeedee-Vee! Wij hebben er niks mee van doen want anders hadden we allemaal ook in een ivoren toren gewoond met gouden kranen en een stichting in Panama.

  Voor dat gedoe met 9 mm krijg je straks na de verkiezingen bij ons hooguit een taakstraf van 1 uur guillotinetouwtje bedienen. Dus zoek asiel in ons mooir Nederland. Welkom met je 9 mm.

  Like

 15. Ik denk dat de islam alleen gebruik kan maken van domme mensen, want nadenken is de vijand van Allah. We moeten daarom een strategie opzetten om de islam voor eens en voor altijd onschadelijk te maken. En dat kan. Wat door een man bedacht is kan ook door een man onschadelijk gemaakt worden, en dat kan alleen door beter na te denken.

  Schaak was een Arabische uitvinden en is verboden geworden door Mohammed (Vrede zij met hem) kennelijk wilde de dienaar van Allah er niet onder geschoffeld worden, verliezen is nooit leuk en als de hele ziel en zaligheid afhangt van overheersing dan moet het een grote schande zijn om te verliezen. En verliezen gaan ze, dood en verderf kunnen alleen maar angst aanjagen als er nog leven is, als er niemand meer bang is dan is er ook geen ‘superieur’ über-ras en dan moeten die islamitische leeghoofden aan het werk en dat kunnen ze niet. Ze kunnen alleen roven en stelen, ideeën van een ander overnemen en niets zelf verzinnen.

  Islam is de religie dat ons de trein, de bus en het vliegtuig heeft gebracht en wel hele treinen die ontploffen, hele speciale bussen die ontploffen en ook speciale vliegtuigen die gebouwen binnenvliegen zonder te landen. En zelfs dat zijn geen echte islamitische uitvindingen want de kamikaze was een uitvinding van de Japanners in de tweede wereldoorlog.

  De islam kan bestreden worden door de domheid uit de hoofden van de moslims weg te nemen, dat is niet echt makkelijk en gezien het materiaal is het de Nobelprijs waard. Het is moeilijk, het is lastig en het is een zeer rottige taak. Het is alleen dat de wereld geen andere keus heeft, de islam bestrijden zoals de islam de beschaafde wereld bestrijdt dat zou onmenselijk zijn, en als wij onmenselijk worden dan heeft de islam gewonnen!

  Geliked door 1 persoon

 16. Had ik net willen reageren op een artikel waarin je het hebt over dat je het reageren sluit omdat je Lieve Mona niet bent en dan kun je daar niet reageren:)

  Geliked door 1 persoon

 17. Caesar Lion Cachet // 15/06/2016 om 08:31 //

  LS…

  Opvallend is dat men altijd over religie en goden spreekt. Om te beginnen: De goden bestaan niet en religie is een vorm van terreur opgelegd door diegenen die genetisch het dichts bij de fokkers staan van het product dat wij mens noemen. De huidige mens is een mislukt fokproduct van buitenaardsen. Toen de buitenaardse fokker (s) (elk ras heeft zijn eigen fokkers) van de mens begreep dat het product mislukt was, heeft hij het verlaten. Het was niet de dociele slaaf die hij nodig had voor het vuile werk maar een totaal krankzinnige creatuur en levensgevaarlijk. Net zoals de mens Pitbulls fokt en laat creperen omdat de mens niet opgewassen is tegen een krachtige en machtige creatuur. De mens is achtergelaten als half wijs, half idioot of compleet geschift. Daarom begint de mens allerlei processen waarvan hij de uitkomst niet kan beheersen. En daarom verkeren wij wederom in een allesvernietigende energie die wij rovend, moordend en verkrachtend zelf hebben gecreëerd…

  Like

 18. koos // 16/06/2016 om 11:23 //

  Wat kun je doen?
  Aanstaande zaterdag 18 juni Pegida-demonstratie, om 14:00 uur op het Kasteelplein in Breda (5 min lopen vanaf het station).
  https://www.facebook.com/pegidanederland/

  Like

 19. Dit is op Onwetendheid herblogden reageerde:
  Islam. Killing machine.

  Like

 20. Het wordt tijd dat wij eens beginnen met het vernietigen van de islam. En we hoeven ons geen zorgen te maken over meer dan zeshonderdmiljoen geestelijk ontheemde mensen, zij zullen alleen maar verheugd zijn om vrij te zijn. Wat wel een probleem is, de grote groep mensen die aanzien ontlenen aan de islam en de nog grotere groep mensen die geld verdient met de islam.

  Like

 21. Republikein // 11/08/2016 om 03:22 //

  Verdomd, shag bijna op.

  Geliked door 2 people

 22. koos // 10/11/2016 om 13:48 //

  PEGIDA-DEMONSTRATIE
  Zondag 13 november 14:00 Spuiplein Den Haag
  https://www.facebook.com/pegidanederland/

  Like

 23. Dit is op Mijn Blog magilando herblogden reageerde:
  Dat heet een religie !

  Like

1 Trackback / Pingback

 1. Valse juridische jihad tegen Wilders | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: