OM eist werkstaf tegen Albayrak

DEN HAAG – Telegraaf

Nurten Albayrak, de gevallen directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft zich nog lang niet neergelegd bij haar publieke afgang. Ze voerde al een reeks juridische procedures om haar ontslag aan te vechten, en ook vandaag in de rechtbank van Den Haag toonde ze zich onverminderd strijdbaar.

Albayrak hoorde 140 uur werkstraf tegen zich eisen wegens valsheid in geschrifte, maar ontkent in alle toonaarden. Ze is het slachtoffer geworden van een samenzwering, betoogde ze. ,,Het was mijn hoofd eraf, of dat van de minister. Het mijne was makkelijker.”

Wat is er mis met én én.

01

Albayrak’s gouden Mercedes

Nurten Albayrak zou haar secretaresse en chauffeur opdracht hebben gegeven om achteraf haar digitale agenda aan te passen. Op dagen dat zij de dienstauto privé gebruikte en bekeuringen opliep, moesten er werkafspraken worden genoteerd. Op die manier hoefde zij de boetes niet zelf te betalen, maar deed het COA dat.

De negen afspraken in de agenda hebben inderdaad nooit plaatsgehad, zo gaf Albayrak toe. ,,Alleen heb ik nooit opdracht gegeven om die te noteren.” Waarmee ze haar ex-secretaresse en ex-chauffeur in feite neerzette als leugenaars en plegers van meineed.

VVD he.

In de rechtszaal verklaarde Albayrak dat zij tot september 2011 onbeperkt privé gebruik mocht maken van de dienstauto. ,,Al ga je er mee naar de maan, hij is van jou”, zou baas Loek Hermans hebben gezegd.

h/t BertG.

01

Loek Hermans, opdat het volk met zijn hoofd zal voetballen nadat het door de guillotine van zijn romp gekliefd is.

Loek Hermans die ze onlangs nog probeerden te parkeren in Zutphen als burgemeester, maar dat ging de bevolking, na al zijn misdaden, toch iets te ver. Het was meen ik de commissaris van de koningin die zei, misschien is het nog iets te vroeg deze benoeming. Oftewel, we wachten tot de storm weer overgewaaid is om deze kampioen bijbaantjes alsnog een plekje in de baantjescaroussel te bezorgen.

De maffia heeft in dit land de macht gegrepen en ze noemen zich politici.

nevenfuncties

huidige

 • adviseur NMT (Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde)
 • voorzitter Nederlands Uitgeversverbond, vanaf november 2002
 • voorzitter Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen, vanaf april 2008
 • lid bestuur Academie voor Wetgeving
 • lid Raad van Advies KHN (Koninklijke Horeca Nederland)
 • lid Raad van Advies Stichting ZZF (Zeldzame Ziektenfonds)
 • voorzitter Greenport Holland, vanaf 15 februari 2011 (lobbyorganisatie tuinbouwbedrijfsleven)
 • voorzitter Platform Hout in Nederland, vanaf maart 2011
 • voorzitter Stichting “Vrienden van het Nationaal Archief”,, vanaf 1 januari 2012
 • voorzitter Toezicht- en Adviescollege “CBRE Real Estate Funds”, vanaf juni 2013
 • lid Raad van Advies “Luzac College”
 • lid bestuur Stichting Instituut GAK te Hilversum

vorige

 • lid gewestraad, Stadsgewest van Nijmegen, van 1 september 1974 tot 1 oktober 1977
 • lid algemene vergadering Zuiveringsschap “Rivierenland”, van 1975 tot 1978
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van 1982 tot 1990
 • gastdocent Politiekaderschool te Zutphen
 • algemeen bestuur Stichting Crematorium en Begraafplaatsen te Nijmegen
 • lid bestuur Stichting “Verantwoord Wonen”
 • lid bestuur Stichting “De Ombudsman”, van 1986 tot 1996
 • lid raad van advies Stichting Voorlichtingscentrum Crematoriumbouw
 • lid Raad van Commissarissen “Blauwhoed” B.V., van 1987 tot 1997
 • voorzitter Raad van Commissarissen adviesbureau “PNO Twente” B.V., van 1987 tot 1996
 • voorzitter toneelgroep “Splien”, van 1991 tot 1994
 • voorzitter Regio IJssel-Vecht
 • lid voorlopige Raad voor de Vastgoedinformatie (namens de gemeenten), vanaf 15 februari 1991
 • voorzitter stichting “De Thuiskopie”, van 1991 tot 1998
 • lid Raad van Commissarissen “Result DDB” Amstelveen, van 1991 tot 1998
 • lid bestuur Stichting RNW (Radio Nederland Wereldomroep), van december 1991 tot juli 1994
 • voorzitter Beleidsaviescollege Politiële Informatievoorziening (BPI), van januari 1992 tot 3 november 1994
 • voorzitter Korpsbeheerdersraad, van 1992 tot 1994
 • lid voorlopige Raad van advies inzake Post en Telecommunicatie, van 15 maart 1992 tot januari 1993
 • lid vaste commissie Post en Telecommunicatie, Raad voor Verkeer en Waterstaat, van januari 1993 tot 1994
 • voorzitter VNG Politiecommissie, van 1993 tot 1994
 • lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Groningen, van 1994 tot 1997
 • voorzitter commissie Betuweroute, van oktober 1994 tot juni 1995
 • lid Raad van Commissarissen Bouwcentrum te Rotterdam
 • voorzitter Cotass (invoering clubcard betaald voetbal), van 1995 tot 1997
 • voorzitter Stichting “Theater van het Oosten”, van oktober 1995 tot 1998
 • lid Raad van Toezicht KLPD (Korps Landelijke Politiediensten), van oktober 1995 tot 1998
 • lid Raad van Commissarissen “Versatel”
 • lid Raad van Advies “Akkermans & Partners”
 • voorzitter Raad van Commissarissen PRC-Bouwcentrum te Bodegraven, van 1995 tot 1998
 • voorzitter Landelijke Veranderingsorganisatie (voor de uitvoering van de Algemene Bijstandswet), van juni 1994 tot augustus 1998
 • voorzitter Waarderingskamer, van 1 januari 1995 tot augustus 1998
 • voorzitter begeleidingscommissie verkenning ruimtetekort mainport Rotterdam, van juni 1996 tot augustus 1998
 • voorzitter Aids-fonds, van 1997 tot 1998
 • voorzitter voorzitterscollege Toekomst studiefinanciering, van 30 januari 1997 tot 1998
 • lid Raad van Commissarissen Vision Network (KPN), van 1997 tot 1998
 • voorzitter Brancheorganisatie Arbo-diensten, van 1997 tot 1998
 • voorzitter Stichting Innovatiealliantie
 • lid Raad van Bestuur “Syntens”
 • voorzitter Raad van Commissarissen ING Dutch funds
 • lid Raad van Commissarissen S.C. Heerenveen, vanaf juli 2003
 • lid bestuur Stichting van de Arbeid
 • lid Bankraad
 • lid bestuur Raad van de Centrale Ondernemersorganisaties
 • lid bestuur Stichting voor de Jaarverslaggeving
 • lid Raad van Advies Stichting Instituut GAK
 • lid Strategische Adviesraad “Witteveen en Bos”, tot 1 januari 2009
 • adviseur “Boer & Croon”
 • adviseur “Ernst & Young”
 • lid Raad van Advies communicatiebureau “DDB Amsterdam”
 • lid dagelijks bestuur VNO-NCW (namens de sector agrarische industrie)
 • lid Raad van Commissarissen “Free Record Shop”
 • lid Raad van Commissarissen “Vlieg Adviesgroep”
 • lid en lid dagelijks bestuur SER (Sociaal-Economische Raad, vanaf 2003
 • voorzitter Raad van Toezicht “Alysis Zorggroep”, van 2003 tot 1 juni 2008
 • voorzitter Raad van Toezicht woon- en zorgorganisatie “Meavitagroep Den Haag”, tot 1 januari 2007
 • voorzitter jury van de Mercur-prijzen voor de beste publiekstijdschriften, tot 9 december 2004
 • lid Adviescommissie Waddenzee, van 2004 tot 2005
 • voorzitter Raad van Commissarissenen “Dar Holding” N.V. te Nijmegen, van 1 januari 2004 tot 1 oktober 2008
 • lid Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix, van 21 februari 2004 tot 1 maart 2006
 • voorzitter ACIR (Adviescommissie Coördinatie ICT en Rampenbestrijding), van maart 2004 tot maart 2005
 • voorzitter Commissie onderzoek dualisering provincies, van 2005 tot 2006
 • lid Raad van Commissarissen “ING Residential- en Detail fund”
 • voorzitter Raad van Toezicht COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), van 1 juli 2006 tot 19 april 2012 (legde al op 11 oktober 2011 zijn functie neer in afwachting van een extern onderzoek naar misstanden bij het COA)
 • onderzoeker bestuurlijke gang van zaken Nijmeegse Vierdaagse 2006, van juli 2006 tot september 2006
 • voorzitter Voorselectiecommissie topmanagement ABD (Algemene Bestuursdienst), van 1 juli 2006 tot juni 2013
 • lid Raad van Commissarissen “de Facultatieve Groep”, van december 2006 tot 2012
 • lid/voorzitter Commissie besluitvorming stemmachines, van 19 december 2006 tot 17 april 2007
 • voorzitter Raad van Commissarissen zorgconcern Stichting “Meavita Nederland”, van 1 januari 2007 tot mei 2009
 • voorzitter Raad van Toezicht “Anno”, promotiebureau voor de Nederlandse geschiedenis, van mei 2007 tot december 2009
 • voorzitter Stichting “Vrienden van het Nationaal Archief”, van 2007 tot december 2009
 • voorzitter Care Nederland, van 1 juli 2008 tot 1 juli 2013
 • voorzitter Adviescommissie Waddenfonds, van 1 november 2007 tot 1 juli 2011
 • lid bestuur Schouwburg “De Lawei” te Drachten
 • voorzitter Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen, vanaf april 2008
 • lid Raad van Advies afvalverwerkingsbedrijf “SITA”
 • adviseur NMT (Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde)
 • lid Raad van Commissarissen “Luzac College”
 • voorzitter Raad van Toezicht Revalidatie Friesland, tot 1 juli 2010
 • lid Raad van Toezicht NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen), vanaf 2010
 • voorzitter “Adfiz” (adviseurs in financiële zekerheid), van 1 maart 2011 tot 1 maart 2015
 • voorzitter Raad van Commissarissen Waarborgfonds Sociale Woningbouw, van 1 juli 2011 tot 1 januari 2012
 • voorzitter UEAPME, van 1 januari 2011 tot 1 december 2012 (pan-Europese lobbyorganisatie voor het MKB)
 • voorzitter Raad van Commissarissen “CBRE Real Estate Fonds”

afgeleide functies, presidia etc.

 • ondervoorzitter vaste commissie voor Welzijn en Cultuur (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 1982 tot juni 1986
 • voorzitter bijzondere commissie voor onderzoek paspoortproject (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 mei 1988 tot 14 juni 1988
 • voorzitter parlementaire enquêtecommissie paspoortproject (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 juni 1988 tot 24 september 1990
 • voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 2007 tot 22 maart 2011

erefuncties, comités van aanbeveling etc.

 • lid Comité van Aanbeveling Ronald McDonald Kinderfonds
 • lid Adviesraad (ambassadeur) ‘Military Talent For Business Solutions’ (M4B), vanaf 2012
 • erelid JOVD, vanaf maart 2015
Comments zijn gesloten.

1 Comment on OM eist werkstaf tegen Albayrak

 1. G.Deckzeijl // 14/01/2016 om 17:24 //

  Nurten Albayrak heeft een familielid…
  Nebahat Albayrak. Zij was in het recente verleden staatssecretaris van justitie.
  Aparte tante. Heeft zeer nationalistische karaktertrekken.
  Is zo goed als zeker een sympathisant van de Grijze Wolven.
  http://www.volkskrant.nl/archief/kunnen-zijn-die-je-wilt-zijn~a706931/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: