De MH17 schande van Mark Rutte

Hoe de Nederlandse regering met MH17 omgaat is een schande. Een godvergeten schande. Ik zal niet ingaan op de technische details, of het een BUK-raket was, of twee Oekraïense gevechtsvliegtuigen, een mohammedaanse piloot, of aardstralen uit de aars van Mark Rutte.

In elke goedkope detective waarin een moord gepleegd is, kun je lezen hoe die moord opgelost dient te worden en wat de voorwaarden zijn om zonder twijfel de dader aan te wijzen: “Means, opportunity, and motive”.

De ‘means’ dat zijn de wapens, en liefst wordt het moordwapen ook teruggevonden (en zo snel mogelijk), en als er dan ook nog vingerafdrukken opzitten helpt dat heel behoorlijk. En dat is waar de propaganda zich op concentreert. We kunnen objectief vaststellen dat beide zijden in het conflict beschikten over BUK-raketten, en dat het illegale, want middels een staatsgreep aan de macht gekomen, Kiev-regime ook met gevechtsvliegtuigen in de buurt rondvloog. En de ‘rebellen’ hadden in de dagen voorafgaand aan MH17 al een aantal Oekraïense vliegtuigen neergehaald. Allemaal bekende ‘koek’. Er zijn al boeken over volgeschreven en het sluitende bewijs zal wel nooit geleverd worden.

De ‘opportunity’ dat is de ‘mogelijkheid’. De moordenaar moet in staat zijn, in de buurt zijn, de kans hebben om. MH17 is neergestort in oorlogsgebied waar net op dat moment hevig om gevochten werd. Een paar kilometer in rebellengebied, praktisch op de grens waar de partijen vochten. Beide partijen waren dus in de buurt en beide partijen waren in staat om.

Beide partijen beschikten over de ‘means’ én de ‘opportunity’.

Dan het ‘motief’. Terwijl de discussie zich concentreert op al dan niet waargenomen rookpluimen, en de route van de BUK (JIT-filmpje) en of er nou 1 stukje scrap-metal teruggevonden is in een piloot (volgens het eerdere Nederlandse onderzoek, of meerdere volgens het JIT, hoezo spreken twee Nederlandse onderzoeken elkaar tegen?). Of dat de BUK van links of rechts schoot naar Oost of West of omgekeerd. En of dat wel of niet kan, met de oude versie van de BUK wel, en met de nieuwe niet, of omgekeerd.

Zolang de grootmachten, en Oekraïne, en Rutte (in opdracht van?) onwillig blijven daar openheid over te geven zal het een vraag blijven.

Het motief kunnen we wel wat over zeggen. De ongekende hetze tegen Rusland is al een tijd bezig (ik was daar in mijn eerste versie te lang op in gegaan, en dat stuk heb ik nu als apart stuk helemaal onderaan geplaatst als ‘bijlage’, het is wel lezenswaardig maar leidt te veel af, is te lang en gaat over bijzaken). Wie heeft er belang bij ? Rusland en de ‘rebellen’ niet. Ik kan geen motief bedenken voor die kant. Als u het wel kunt, hoor ik het graag. De gevolgen laten zich namelijk raden als Rusland/rebellen een passagiersvliegtuig uit de lucht schieten; meer sancties, meer militaire steun aan het door de VS/EU geïnstalleerde regime. Het is niet in hun belang. En precies die gevolgen maken dat het wél in het belang van de andere kant is, mits het toegeschreven kan worden aan Rusland/de rebellen.

Nederland wil té graag de schuld bij de Russen leggen en heeft maar oog voor één verdachte. Oekraïne wordt zelfs een plek in de onderzoekscommissie geboden, terwijl het als verdachte aangemerkt had moeten worden. Zó voer je geen onderzoek uit; eerst de schuldige aanwijzen en dan de bewijzen er bij zoeken. En je laat de misdaad zeker niet door één van de verdachten zelf ‘onderzoeken’. En je geeft verdachten al helemaal geen vetorecht over de uitkomst. Dat is bananenrepubliek justitie.

Let wel: Ik zeg niet dat Rusland of de ‘rebellen’ onschuldig zijn. Ik weet het niet. Mijn woede richt zich op de handelwijze van het kabinet Rutte. Die is er vanaf minuut 1 op gericht geweest de schuld bij de Russen te leggen. En dat komt wel verdomd goed uit gezien de huidige geo-politieke situatie. Verdacht goed, zou ik zeggen.

Rusland/rebellen gaan niet bewust een passagiersvliegtuig uit de lucht schieten, want de gevolgen laten zich raden. De VS/Oekraïne zullen dat alleen doen als ze zeker weten dat ze de andere partij er van kunnen beschuldigen, false flag. Dat lijkt me zeer risicovol en bovendien onnodig, want beetje bij beetje schuift de NAVO/EU/VS toch wel op richting Moskou. Vandaag bleek weer dat Rutte helemaal nooit onderhandeld heeft over het Oekraïne referendum, en dat het associatie-akkoord, dat al deze ellende in gang gezet heeft, ongehinderd doorgang vindt.

Het ligt meer voor de hand dat het een ongelukkige vergissing was. Oekraïense gevechtsvliegtuigen zouden MH17 als ‘dekking’ gebruikt kunnen hebben, en de ‘rebellen’ schoten vervolgens het verkeerde vliegtuig uit de lucht. Oekraïne kan gedacht hebben dat Poetin overvloog en het verkeerde vliegtuig neergehaald hebben.

Twee schuldigen kunnen we echter zonder veel moeite en met zekerheid allemaal aanwijzen, daar zijn geen ingewikkelde onderzoeken voor nodig en geen dikke boekwerken. Zonder het aan Oekraïne door de EU/VS opgedrongen associatie-akkoord zou er geen oorlog zijn en zou er ook geen passagiersvliegtuig uit de lucht geschoten zijn. Eén schuldige staat vast; de naar Ostraum strevende EU/NAVO/VS. Als Nederland de adviezen opgevolgd had (Breedlove, Oekraïne zelf, Eurocontrol) en geen passagiersvliegtuig over oorlogsgebied had laten vliegen, zouden er nu nog 298 mensen in leven zijn, waarvan 193 Nederlanders. Er rust een schuldige verantwoordelijkheid op Mark Rutte. En dan doet het je zaak geen goed als je leugens verspreidt en obstructie pleegt. Tel het maar op bij de rest van de misdaden van Mark. Het is jammer dat je in dit land niet een veelvoud van levenslang kan krijgen. Als één iemand het verdient …

Steen op steen heeft Rutte gestapeld om een onafhankelijk onderzoek te frustreren.

Welke feiten zijn onomstotelijk bewezen?

 • Al na 20 minuten werd bekendgemaakt dat het een BUK-raket was en dat het de Russen/seperatisten waren (bewijzen werden daar niet bij geleverd). Een kwaadaardig staaltje ‘framing’. Blijkbaar was al voor MH17 neergehaald werd besloten wie er schuldig MOEST zijn.
 • Nederland/Malaysian Airlines heeft bewust een passagiersvliegtuig over oorlogsgebied laten vliegen waar in de weken daarvoor ook al vliegtuigen neergehaald werden (drie dagen eerder nog een Antonov). Onder andere generaal Breedlove, had daarvoor gewaarschuwd. Nederland heeft die waarschuwing (doel)bewust genegeerd. Ook Eurocontrol drong enkele dagen voor MH17 al aan op sluiting van het luchtruim voor passagiersvluchten. De tien vluchten die MH17 maakte over Oekraïne vóór deze bewuste vlucht gingen niet over het oorlogsgebied.

Naamloos.png

 • Kiev waarschuwde nota bene zelf voor de escalerende luchtoorlog drie dagen voor MH17:

  in het dossier van vlucht MH17. Daar ging het om een briefing voor diplomaten, die Kiev drie dagen voor de aanslag hield en waar werd gewaarschuwd voor de escalerende luchtoorlog in Oost-Oekraïne. Buitenlandse Zaken weigert een verslag vrij te geven van die bijeenkomst, zoals opgetekend door een Nederlandse diplomate, die overigens afgelopen week als ambassadeur naar Kosovo is weggepromoveerd. Vrijgave zou Oekraïne tegen de borst stuiten, was aanvankelijk het argument. Bij navraag bleek evenwel dat Kiev niets was gevraagd. Het kabinet had zelf bezwaren. Telegraaf.

 • Kamervragen daarover werden tegengewerkt, niet beantwoord, genegeerd, half beantwoord, gebagatelliseerd. Weggelachen door Mark -onderste steen- Rutte. Nederland was op de hoogte en Rutte heeft zo lang als mogelijk getraineerd om dat toe te geven. Dat is het tegenovergestelde van transparant, onafhankelijk, en onderzoeks/waarheidsvindingsgericht.
 • Al in de eerste uren begonnen de bewoners van het gebied de lijken te bergen en werd Nederland door hen uitgenodigd dat ook te komen doen én om onderzoek te komen doen.
 • Nederland heeft die uitnodiging afgeslagen en heeft weken gewacht voor er voor het eerst rondgekeken werd. Niet bepaald een teken dat je van plan bent de zaak grondig en met spoed te onderzoeken.
 • Bewoners van het gebied verbazen zich er tot de dag van vandaag over dat veel van de wrakstukken niet onderzocht zijn. (ik retweet uit een ouder stukje van me toen ik nog niet geblokt was door de islamitische lijkenteller Doornbos)

naamloos

 • Nederland onderhandelde niet met de partij die het gebied onder controle had (dat zegt niks over wie het vliegtuig neergeschoten heeft, dat kan van grote afstand gebeuren). Nederland verkoos te onderhandelen met het door een coup aan de macht gekomen nazi-regime in Kiev dat niet bij machte was om Nederland toegang te verlenen tot het rampgebied. Mede omdat datzelfde regime dat rampgebied permanent bestookte met allerlei artillerievuur.
 • Nederland heeft mensen bewust zwart gemaakt, bij monde van Timmermans werden ze er van beschuldigd onder andere een teddybeer (headerfoto-kunst) en een trouwring gestolen te hebben van de overledenen, ze werden weggezet als lijkenpikkers. Wederom ‘framing’. Bij ‘Pauw’ verzon Timmermans ter plekke een mondkapje. Stuk voor stuk bewezen leugens met het doel één partij, zonder bewijs, zwart te maken en af te schilderen als dader. Als je zó graag wilt dat één partij de schuld krijgt (nog voor je eigen onderzoek afgerond is) en je kan geen sluitend bewijs overleggen, laad je de verdenking op je dat het misschien wel heel anders in elkaar steekt dan je wilt doen geloven. Helemaal als die leugenaar daar dan voor beloond wordt met het baantje waar die al zijn hele leven van droomde. Zijn baasje moet erg tevreden geweest zijn over het op commando kwispelende hondje.
 • In de onderzoekscommissie zat ook Oekraïne, en Nederland heeft er voor getekend dat een uitkomst unaniem moest zijn. ‘De verdachte zit in de onderzoekscommissie en heeft vetorecht.’ Waar maak je dat nog mee?
 • Datzelfde Oekraïne beweert dat het al zijn grondradars (vier) uit had staan. Althans volgens de onderzoeksraad. Oekraïne zelf beweert dat de onderzoeksraad er nooit om gevraagd heeft (AD). Waar eindigt domheid/luiheid en gaat deze over in kwaadwillende nalatigheid?
 • Ook zou de militaire radar ‘toevallig’ niet aan hebben gestaan. Een land in oorlog heeft zijn militaire radar uit staan. Hoe ongeloofwaardig is dat.
 • Datzelfde Oekraïne, dat verdachte is in deze zaak, en als zodanig behandeld had moeten worden, leverde ook de tapgegevens waar het JIT zich op baseert.

Afgelopen week was er een persconferentie van het JIT en daar werd beweerd dat “de MH17 is neergeschoten door een militair gevechtsvliegtuig kan worden uitgesloten op basis van radargegevens, verklaringen van getuigen en forensisch onderzoek.” Maar die radargegevens ontbraken nu juist. Het JIT liegt, met een doel; Rusland framen.

Joost Niemöller was bij die persconferentie en vroeg als enige waar die tapgegevens vandaan kwamen: “Ik was aanwezig op de persconferentie en vroeg als enige wel naar de bron. Het antwoord was onthutsend. De bron was de Oekraïense geheime dienst!”.

 • Ten tijde van het neerstorten van MH17 was er een grootschalige NAVO oefening in de Zwarte Zee met meerdere radars (AWAC’s etc.), nooit geleverd, nooit gevraagd.
 • De Amerikaanse gegevens blijven nog steeds geheim en kunnen we dus ook niets mee.

Heeft niks met waarheidsvinding te maken, maar alles met een blame-game. Er wordt niet eens geprobeerd de waarheid te achterhalen, er wordt geprobeerd om Oekraïne koste wat het kost uit de wind te houden en hoe dan ook de Russen/separatisten de schuld te geven. Of ze schuldig zijn of niet doet er voor dit verhaal niet toe. Het gaat me om de handelwijze van Nederland in deze.

Eén land is in ieder geval schuldig. Nederland, dat zijn burgers over oorlogsgebied liet vliegen waar al eerder vliegtuigen neergehaald werden. Waarom vloog deze vlucht van MH17 wél over oorlogsgebied en de tien voorgaande niet.

Dáár zou het Nederlandse onderzoek zich op moeten richten. NL kan niet de VS of de Rus de les lezen, in die positie verkeren we niet, we kunnen wel ons zelf beoordelen. En het was aantoonbaar fout om over Oekraïne te vliegen. Laten we de  verantwoordelijken dáár voor straffen.

Begin maar met het verhoren van Rutte onder ede.

Opmerking: verhoren onder ede werkt alleen als de ondervraagde daar ook in gelooft, als die schijt heeft aan elke vorm van moraal, dan werkt dat niet en dan kun je beter meteen beginnen met de duimschroeven.

Nederland liegt, Timmermans/JIT, en frustreert het eigen onderzoek, Rutte, en geeft één van de twee hoofdverdachten vetorecht, onderzoeksraad. Nederland laadt daarmee een heel zware verdenking op zich en zou zelf als (mede-)verdachte behandeld moeten worden na dit gedrag. Kan een onafhankelijke partij dit onderzoek aub. over doen? En kunnen we dan ook even het islamitische vliegtuigpersoneel van Malaysia Airlines onder de loep nemen? De piloot van de ondergedoken MH370 zou een zelfmoordcrash op zijn vliegsimulator geoefend hebben. Maar dat is natuurlijk niet interessant, want dat wijst niet naar Rusland als schuldige. En als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat Rusland de schuldige MOET zijn en daar offert Nederland zonder blikken of blozen een paar honderd burgers voor op.

Het lef, het gore lef:

 

Bijlage:

Het motief kunnen we wel wat over zeggen. De Sovjet-Unie was verslagen na de koude oorlog. En in plaats van inderdaad het einde van de geschiedenis af te kondigen (Fukuyama) en over de hele wereld de overwinning van de democratie en het kapitalisme te vieren, bleef de VS volharden in zijn vijandschap met (nu) Rusland. Want, de hegemonie moest gehandhaafd en daar kan de VS geen goede relaties tussen grondstoffenland Rusland en industriële grootmacht Duitsland bij gebruiken, en voor de petrodollar was de Arabische olie-wereld onmisbaar. De ellende van die laatste vriendschap ondervinden we elke dag (je mag uit milieu oogpunt je bedenkingen hebben bij schaliegas, maar voor de moment brengt het wel de Saoedi’s op hun knieën, enjoy that). In plaats van dat er na de ineenstorting van de Sovjet-Unie vriendschap gesloten werd met Rusland (zoals wel gebeurde met de huidige vazallen Duitsland en Japan), werd Rusland bestolen van zijn natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen door een bruut roofkapitalisme dat slechts tot doel had het land leeg te plunderen. De NAVO schoof, tegen de afspraken in, almaar verder op richting Rusland. Oekraïne leverde zijn kernwapenarsenaal in onder de voorwaarde dat het land neutraal zou blijven.

Oekraïne is hét Ostraum project van de EU. Of het nou nazi’s zijn of commies. De leiders kunnen we niet kiezen en niet afzetten. Referenda in Frankrijk en Nederland zijn weggegooid. Als de EU, en de NAVO for that matter, er enige morele standaard op na zouden houden dan was Turkije al lang aangevallen in plaats van dat het NAVO-lid is en kandidaat-EU lid.  De EU is een Totalitair Rijk dat zichzelf in stand wil houden door almaar uit te breiden, no matter what (en dat is heel beangstigend). Naast Oekraïne zijn er ook associatieverdragen aangeboden aan Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland (drie daarvan liggen nu even in de koelkast, ga er maar van uit dat die er tzt. weer uitgehaald worden). Het Oostelijk Partnerschap (OP) noemen ze dat. En ik noem het Ostraum, om evidente redenen.

naamloosDe eerste twee; Armenië (christelijk) en Azerbeidzjan (ottomaans) zijn met enige regelmaat in oorlog. Moldavië heeft mot met Transnistrië, wat de facto Russisch is, het wordt via de lucht bevoorraad door Rusland en de roebel is er het betaalmiddel. Oekraïne veronderstel ik maar even bekend. Georgië is onlangs nog in oorlog geweest om de Russische invloedssfeer Zuid-Ossetië en Abchazië. En last but not least is Wit-Rusland, Rusland’s meest trouwe bondgenoot.

Oekraïne, Kiev, is de bakermat (Vaclav Klaus), het hartland van Rusland. Vóór Kiev bestond Rusland niet. Rusland is geboren in Kiev. In 1100 om meer precies te zijn. En het Rijk heette Kiev-Rus (zie kaartje hiernaast). Als je dat aanvalt, want dat doe je door het in te willen lijven bij de ever-expanding EU. Want na EU-lidmaatschap volgt steevast een aantal jaar later NAVO-lidmaatschap. Dan val je Rusland niet aan in zijn onderbuik, dan val je Rusland aan in zijn hartland. Ik zou het nog niet eens gek vinden als ze puur daarom MH17 uit de lucht geschoten zouden hebben, maar ik ben dan ook geen diplomaat.

De Russen, noch de ‘rebellen/separatisten’ hebben daar iets bij te winnen. Als u een motief kunt bedenken hoor ik het graag. De andere kant heeft massa’s motieven. Namelijk; het opvoeren van de propaganda tegen Rusland. Zoals de VS-EU-NAVO nog steeds sancties handhaven vanwege een volkomen legaal referendum, uitgeschreven door een legaal regionaal parlement (dat toen al, verregaande autonomie had), dat met meer dan 90% koos voor onafhankelijkheid van De Krim van Oekraïne. Toen Kosovo hetzelfde deed had het Westen daar geen enkele moeite mee, omdat het toen inging tegen de Russische invloedssfeer; Servië.

De VS heeft er ook geen moeite mee zelf burgervliegtuigen uit de lucht te schieten en vind het ook niet bezwaarlijk om burgervliegtuigen vijandelijk gebied in te sturen om de verdediging te ‘testen’.

Net als dat Mark Rutte er geen enkele moeite mee heeft om jaarlijks 100.000 mohammedanen te importeren, waarvan iedereen die iets van islam weet, weet dat ze ons op den duur zullen vermoorden. Denk je nou echt, dat Mark Rutte, die er geen moeite mee heeft zijn eigen bevolking te genocideren, het iets kan schelen wat er met 200 Nederlanders in een vliegtuig gebeurd is?

Die globalist-corporatist-UnileverLul zit er om een agenda uit te voeren en Nederland is al tijden het willigste jongetje van de klas. Wie is er ook al weer voorzitter van de Euro-groep, het incassobureau van het Groot-Duitse Rijk belast met het uitpersen van de periferie?  Nederland is de meest Duitse provincie van Duitsland. En het was ook weer een VVD-er die op het Maidan-plein stond te blèren om op te roepen tot een staatsgreep, Van Baalen, samen met Verhofstadt die van dezelfde club is. En het was Rutte zelf die met de dictator van dienst en Shell een schaliegas-deal sloot in Oekraïne, ten behoeve van de coke-snuivende zoon van Joe Biden.

Comments zijn gesloten.

3 Comments on De MH17 schande van Mark Rutte

 1. John // 06/10/2016 om 20:16 //

  Niet Nederland, niet Maleisië, maar alleen de luchtverkeersleiding van het land waar het vliegtuig over vliegt is 100% verantwoordelijk met wat er met het vliegtuig gebeurt.
  Zij zouden immers moeten weten over onveilige situaties, en zo is het ook internationaal geregeld.
  Nederland nam destijds de schuld op zich dat het de route vloog, die Kiev wilde dat het vloog, om direct de Russen de schuld te kunnen geven.

  Like

 2. Carlo // 07/10/2016 om 01:23 //

  De waarheid is niet belangrijk, belangrijker is Rusland beschuldigen en Rusland straffen met financiële/goederen/voedsel sancties en het stopzetten van gas en olie leveranties aan de EU.
  En ook voor de VS en de NAVO voeren de militaire druk op en de Propaganda.
  Neocons/globalisten willen een oorlog tussen de EU en Rusland veroorzaken.

  Like

 3. Gerrit Tienkamp // 07/10/2016 om 04:48 //

  Dit is op NEWS GURU by G. Tienkamp herblogden reageerde:

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: