Donald Trump is de laatste kans voor het Vrije Westen

Voor het gemak, het overzicht, en de duidelijkheid, geef ik eerst zijn kernpunten weer (die ons aangaan).

– het stoppen van moslimmigratie.
– een normale band willen met Rusland.
– de bondgenootschappen met islamitische staten willen her-evalueren.
– inperken van de macht van de globalisten, Goldman Sachs, TTIP, etc.

Dat zijn punten die ook ons rechtstreeks aangaan. Punten voor Amerikaans binnenlands belang/gebruik gaan ons, indirect, ook rechtstreeks aan. Als Amerika valt, vermag Europa bitter weinig tegen de islamitisch-Afrikaanse invasie die gaande is. Die ook deels door het huidige Amerika georganiseerd wordt.

– muur met Mexico. Roekeloze immigratie is een gevaar, zowel daar als hier.
– een ‘normale’ handelsrelatie met China (geldt niet alleen China, maar China is het grootst), een einde aan de disbalans in de handelsbalans en schuldbezittingen.
– herstel van de Amerikaanse infrastructuur (hier minder bekend maar het is een puinzooi, denk Detroit en 600 ingestorte bruggen).

Dat zijn stuk voor stuk duidelijke uitspraken. Dat is vernieuwend en hoognodig. De huidige generatie Westerse politici doet zelden duidelijke uitspraken en grossiert in taalgebruik waar niet alleen de gewone man niks mee kan, maar waar ze zelf later ook liefst niet op afgerekend willen worden, dus houden ze het zo nietszeggend als mogelijk. De Asschers, Timmermansen, Rutte’s, en Pechtolds  belichamen dat, maar ik wil die kwezels dit stuk  niet laten bevuilen. Het gaat over Trump.

Opstand in Europa.

Over de hele linie roert de Europese bevolking zich, de protesten tegen de omvolking en islamisering groeien, maar zijn kansloos. In Nederland is de PVV al jaren stabiel op een max van 20%, Ukip kreeg één zetel in het Lagerhuis dankzij het districtenstelsel. In Duitsland is de AfD heel ver verwijderd van beslissingsbevoegdheid. En in Frankrijk is Marine Le Pen kansloos vanwege het stelsel dat daar gehanteerd wordt, daar zorgen de Socialisten en Republikeinen samen wel voor.

Nog eens vier jaar van Afrikaanse en moslimmigratie zoals de EU wil en Europa is definitief en onomkeerbaar verwoest. Het continent zal er nog wel zijn, maar de natiestaten zullen nog verder afgebroken zijn. Natiestaten die de bouwstenen zijn van de democratie en een zekere homogeniteit vereisen om werkbare eenheden te blijven.

Nog meer moslimenclaves waar het nationale gezag niets meer in te brengen heeft, breekt die natiestaten van binnenuit af. Een niet aan te passen groeiende Afrikaanse minderheid met een IQ waar we de autochtone bevolking voor in een speciale inrichting zouden stoppen, is een blok aan het been voor de kenniseconomie en een molensteen om de nek van elke verzorgingsstaat. De sociale cohesie wordt gesloopt, en met elk procentpunt dat het gemiddelde nationale IQ daalt, neemt de welvaartsgroei af (Sarrazin). De EU is niet geïnteresseerd in economische groei, en als ze er al in geïnteresseerd zou zijn dan is ze er zelf desastreus voor: In 1973, the nine members of the then EEC accounted for 38 per cent of world GDP. Today, the 28 members account for just 26 per cent, and that figure is diminishing virtually by the week. (Daniel Hannan).

En bovenop die instortende natiestaten zal de EU zijn dwingende dictaten leggen. Referenda, Frankrijk, Nederland, Ierland in 2005 worden nu al met een arrogante zwier van tafel geveegd en dat zal met het optuigen van een verdere Europese superstaat alleen maar erger worden. Een tweede Brexit zal de EU niet toestaan, het liefst zien ze Groot-Brittanië veranderen in een rokende puinhoop als afschrikwekkend voorbeeld. Voor de EU is welvaart ondergeschikt, het gaat de EU om macht, de bouw van een imperium. Oekraïne, Turkije (no matter welke misdaad Turkije begaat) en Noord-Afrika (Mediterrane Unie) vormen geen culturele of economische verrijking, het doel is slechts gebiedsuitbreiding. One government for all. Wit-Rusland, Moldavië, Georgië, Azarbeidjan staan ook op de lijst met in te nemen gebieden. En de EU kijkt ook alvast verder dan dat; Kazachstan (kijk even waar dat ligt op de kaart en besef de ambitie), en net als met Oekraïne hebben we het dan niet over een simpel handelsakkoord. Maar ook over politieke, justitiële en economische hervormingen, de rechtsstaat, handels- en economische betrekkingen en internationale vraagstukken, het waarborgen van de stabiliteit en ontwikkeling in de regio. (Bron, het is wat de EU zelf er over zegt).

Het is Ostraum-politiek om Rusland klem te zetten, uitgevoerd door de brave vazal van de Verenigde Staten. De hernieuwde sancties van Duitsland bijvoorbeeld van afgelopen week aan Rusland zijn niet in Duitslands eigen belang. Washington voert nog immer de vorige oorlog en lijkt niet te (willen) beseffen dat de Koude Oorlog al gewonnen was toen het IJzeren Gordijn viel.

Naamloos.png

De EU zal zich niet op democratische wijze van binnenuit door de burgers laten stoppen. De EU is tenslotte een dictatuur. Geen – Peil wat daar wat aan zal kunnen veranderen. En zie vandaag hoe een Britse EU-rechter het Brexit tackelt.

De EU kan financieel imploderen, de ECB drukt nog steeds elke maand 70 miljard ongedekte Weimar’s Draghi’s bij. Dat dat nog niet tot een gigantische inflatie à la Weimar geleid heeft, komt omdat dat geld voornamelijk gebruikt wordt (tegen de eigen EU regels in en zelfs volgens de EU dus eigenlijk illegaal) om banken te steunen en via  hen staatsobligaties op te kopen, waardoor het niet in de portemonnee van de burger terecht komt, wat wel tot inflatie zou leiden. En ondanks al dat verzonnen geld, verkeren Europese banken 8 jaar na het uitbreken van de crisis in 2008 nog steeds in problemen (zeggen ze, ergens is een ontzaglijke berg met geld in een zwart gat gelazerd anders valt het niet te verklaren), met Deutsche Bank momenteel als meest zichtbare, maar de Italiaanse en Spaanse bankensector staan ook nog steeds op het randje van de afgrond.

De EU kan ook aan zijn einde komen door oorlog en daar doet het zelfdestructieve genootschap hard zijn best voor in Oekraïne en door de relatie met Turkije te handhaven, die het maar niet wenst te herzien, omdat de EU op gebiedsuitbreiding uit is. En, de EU denkt blijkbaar dat ze binnenlandse opstanden en onlusten die het gevolg zullen zijn van de islamitische en Afrikaanse immigratie onder controle kan houden, de EU leidt aan permanente zelfoverschatting, en het almaar toenemende aantal islamitische aanslagen laat zien dat de EU nu al de regie kwijt is. Het kan de EU duidelijk gaan zak schelen dat burgers het slachtoffer worden, maar ze zitten te ver met hun hoofd in hun eigen reet om te beseffen dat de islam ook voor hen komt binnenkort. Het is islam eigen om de macht op te willen eisen en die macht ligt niet bij de burgers en wel bij de EU. Het logische volgende doel van de islam is de EU zelf.

De complete ineenstorting van het financiële kaartenhuis zal een ramp zijn voor de bevolking, die als altijd weer voor de kosten op zal mogen draaien. Oorlog is een nog minder te verkiezen optie. En de geschiedenis bewijst dat die twee vaak samengaan, en dat is een nóg onaangenamer vooruitzicht.

Trump-effect op Europa

Ik zie de EU niet vrijwillig en op vreedzame wijze plaatsmaken, dat ligt namelijk niet in de aard van een dictatuur. Het beëindigen van de EU door bovenstaande opties betekent een bloederige ramp voor de Europese bevolking waarvan we van de omvang geen inschatting kunnen maken.

Ik verwacht geen wonderen van Trump. (Geo)-politiek is meestal als een olietanker en verandert slechts langzaam van koers, tenzij er oorlogen en beurscrashes aan te pas komen. En het congres en de senaat zal zijn drang tot verandering ook temperen.

Trump lijkt heel goed te beseffen dat Islamitische Staten als Islamitische Staat Saoedi-Barbarije en Islamitische Staat Iran en Islamitische Staat Turkije niet onze vrienden zijn. Dat de EU denkt dat al die Islamitische Staten wél onze goede vrienden zijn is ons grote probleem. De burgers mogen roepen dat dat wel zo is, dat het een probleem is. Ze mogen er ook hier en daar een islamkritisch partijtje op nahouden in parlementen die hun wetgeving immers toch uit Brussel gedicteerd krijgen, dat houdt de burgers lekker democratisch zoet terwijl onderwijl die burger elke dag verder gekneveld wordt en de EU zelf meer en meer scheepsladingen vijandige legers overzet vanuit Afrika en triomfantelijk roept dat de Turkije-deal echt een groot succes was. Ze hebben zes miljard gegeven, bovenop de jaarlijkse miljarden ‘om de democratie in Turkije te verstevigen’ (ja echt), zodat Erdogan niet tekort komt bij de financiering van ISIS en de genocide op de Koerden. Mark Rutte is een oorlogsmisdadiger, financiering van terreur en genocide is strafbaar.

Dit EU-beleid is grotendeels Amerikaans ingegeven beleid. De EU zelf is een Amerikaanse creatie (ik weet dat de meeste linkjes nooit gelezen worden, dat kan ik zien in de stats, maar lees dan verdomme deze link!). En het is de VS dat het huis van Saud aan de macht geholpen heeft en die macht militair gegarandeerd heeft in ruil voor de afspraak dat olie wereldwijd in dollars betaald wordt (de gouden standaard is ingeruild voor de oliestandaard; de petrodollar is waar de Amerikaanse macht op drijft tesamen met de Amerikaanse militaire hegemonie om wereldwijd die petrodollar af te kunnen dwingen), terwijl Saud binnenlands de afspraak gemaakt heeft met de Wahabis; jullie de religie en wij de staat, geef ons de staatsmacht en wij dragen wereldwijd jullie Wahabisme uit met onze dollars, nadat we Bentleys’, dure jachten, en geile wijven voor ons zelf gekocht hebben.

Trump is niet gediend van het bondgenootschap met de islamitische wereld. Hij ziet het voor wat het is; onze ondergang.

naamloos

Trump is voor een ‘normale’ omgang met het Rusland van Poetin. Ja, je kan je vragen stellen bij de democratische legitimiteit van Poetin. Maar van het genocidale Turkije waar de EU mee dweept (omdat de VS het als de NAVO-zuidflank tegen Rusland ziet)  en dat gesponsord wordt door Timmermans en Rutte, is het zeker dat het het meest anti-democratische regime is in onze tijd, geheel in lijn met de Ottomaanse traditie. Handelsbalans-technisch gezien zou de EU overigens degene moeten zijn die Turkije de wil oplegt ipv.  dat Turkije de kans krijgt te dreigen met  met moslimitische invaders.

Trump betekent de ommekeer

Sommigen bekijken zijn rijkdom met argwaan (zelf ben ik zo arm als een luis, maar vind dat geen argument). Het betekent dat die onafhankelijk kan opereren. Hillary is van Saoedi-Barbarije, Qatar en Wall Street. Ze is aan alle kanten gekocht. Het was Hillary die de hoofdverantwoordelijke was voor het ruimen van Ghadaffi waardoor nu de kurk uit Afrika getrokken is en we overspoeld worden, precies zoals Ghadaffi voorspeld had. Tijdens Hillary’s periode als Secretary of State werd er voor 80 miljard aan wapentuig aan de meest extremistische Islamitische Staat ter wereld verkocht, Saoedi-Barbarije. Als ze Prins Bernhard geheten had, dan had het smeergeld geheten, en had ze nooit meer president kunnen worden.

Naamloos.png

De Ostraum-politiek van de EU is niet in het belang van enig Europees land. De EU voert die politiek omdat de VS nog steeds de vorige oorlog voert, omdat Brezinsky (PDF, 223 pg) . Koppensnellerstaten als Qatar en Saoedi-Barbarije zijn onze vrienden omdat ons koningshuis er massa’s geld aan verdient én omdat het moet van de VS/NAVO. Maar ze zijn niet onze vrienden, tenzij je vrienden wilt zijn met vrouwen-stenigers en homo-doodgooiers. De Ottomaan in Ankara is niet onze vriend, het liefst lijft die morgen weer heel Zuidoost-Europa in om daar de slavinnen voor zijn harem te roven. De enige reden dat Turkije alles kan flikken en de EU hem geen strobreed in de weg legt, is omdat de VS Turkije als cruciaal ziet tegen Rusland. En omdat Hillary ook door Erdogan gekocht is.

Naamloos.png

Trump heeft geen probleem met Rusland. Trump wil normaal met Rusland samenwerken. Rusland is een Europees land. Dostojevski, Tolstoi, Kandinsky, het Zwanenmeer, en Oblomov is mijn favoriet. Ik had ooit een ex die onderzoek deed in het Gemeente Archief van Amsterdam naar de financiële afhankelijkheid (verknoping zo je wilt) van het en 17e en 18e eeuwse Rusland met Amsterdam. Het was verknoopt, de Russische spoorwegen waren door de Fransen gefinancierd voor de revolutie begon. Alle koningshuizen waren incestueus over en weer getrouwd.  Rusland ontstond in de 11-12e eeuw in Kiev en keek pas na 1600 over de Oeral heen. Ook geografisch is Rusland Europees.

En daarom misschien wel onze beste bondgenoot. Rusland is dan misschien niet een ideaal democratisch land. Saoedi-Barbarije, Qatar,  Turkije en ook Nederland zijn dat nog minder. We zouden prima onze olie en gas uit Rusland kunnen betrekken, in tegenstelling tot de Islamitische Staten heeft Rusland niet de uitgesproken doelstelling ons te onderwerpen, maar als we afrekenen in roebels, of Deutschmarken van mijn part, dan zou het wel de petrodollar ten val brengen.

We maken een clash of civilizations mee; de islam overspoelt Europa en dat bracht vorige keren weinig goeds. Dat dat kan gebeuren is omdat de poppenspelers dat wensen en hun marionetten het uitvoeren. De EU voert uit in opdracht van de globalisten. De EU is in essentie een corporatistische fascistische communistische entiteit. Huh wat, gaan die alledrie samen? Ja. Wij denken bij fascisme altijd aan Hitler, maar dat is nazisme, fascisme met Jodenhaat, zeg maar als de islam. Het Mussolini fascisme was corporatisme (zie links), de staatsmacht staat in dienst van (grote) corporaties, staatsgeleid (en daar heb je je overeenkomst met het communisme). Alledrie totalitair. Nigel Farage heeft eens netjes al die communisten in de EU aangewezen. Maar staat dat communisme dan niet op gespannen voet met grote bedrijven, multinationals, dat is toch kapitalisme, en we hebben toch geleerd dat dat elkaars tegenpolen zijn? Nee. Farage wijst fijntjes op Barroso, die nota bene een maoïst was. Diezelfde Barroso heeft voor zijn goede werken in de EU nu een baantje gekregen bij Goldman Sachs. Toch wel hét voorbeeld van een kapitalistische multinational. Ik heb het al vaker betoogd, kapitalisme en vrije markt zonder regulering leidt tot monopolies en bedrijven die staatsmacht uit gaan oefenen. Het is bedrijven eigen groter te willen worden, en als ze eenmaal zo groot zijn dat ze (via de wet) een monopolie kunnen bedingen, zullen ze dat niet laten. En als ze een regering over kunnen nemen zullen ze dat ook niet laten. Op elke EU-parlementariër zijn er iets van 40 lobbyisten. En om even bij Goldman Sachs te blijven, of moet ik zeggen Goldmine Sachs of Government Sachs, Mario -Weimar- Draghi de baas van de ECB was voorheen van Goldman Sachs, Mario Monti die van de EU Berlusconi moest vervangen (een ordinaire staatsgreep) was van Goldman Sachs, en toen Griekenland niet braaf zijn eigen doodvonnis dat door het IMF over ze uitgesproken was wenste te voltrekken werd daar door de EU ook de minister-president vervangen door iemand van Goldman Sachs (ook een staatsgreep). En dit zijn slechts de meest prominente EU-Goldman Sach-ers die me nu te binnenschieten, het zijn er gegarandeerd veel meer.

naamloos22

En nu zijn die corporatistische dictaturen, de EU is er al één en de VS zal het zijn als Hillary wint, afspraken aan het maken over TTIP en CETA (hallooo linkse mensjes, waarom zijn jullie én pro-Hillary en tegen TTIP? Dat gaat niet samen). Dat komt er op neer dat multinationals regeringen voor een speciaal tribunaal kunnen slepen om toegang voor hun producten af te dwingen. Dan doet het er niet meer toe of de Nederlandse burgers geen zin hebben in genetisch gemodificeerd voedsel, want het wordt via, door die bedrijven zelf opgestelde wetten, afgedwongen. En nee, ook daar had u nooit iets over te zeggen.

Hillary is niet alleen gekocht door de grootbanken en de Islamitische Staten, CNN, Clinton News Network, is de zesde sponsor van Hillary. U bent misschien bekend met het boek “Gekaufte Journalisten” (‘Gekochte journalisten’), ook de media zit in hetzelfde schuitje. De media zijn nodig voor deze vijandige overname, want dat is het, omdat het volk in opstand zou komen als het de waarheid te weten zou komen. De vrije pers is veranderd in een leugenpers. In Amerika moet Trump opboksen tegen vrijwel alle media, maar ook in Nederland krijgen we avond aan avond Clinton-propaganda over ons uitgestort. De NOS en RTL zijn inmiddels zó de weg kwijt dat ze niet schijnen te beseffen dat wij hier helemaal niet mogen stemmen voor de Amerikaanse verkiezingen.

We zijn aangeland in een cruciale fase van onze beschaving. Oftewel we gaan ten onder, meer EU, meer Islam, meer leugenpers, minder zeggenschap voor de burger. Resulterend in, op zijn best, slavernij, en op zijn slechts in de totale genocide van Europa door de ingevoerde Islam. Dat de burgers in de EU het tij nog kunnen keren wordt met de dag onwaarschijnlijker. Maar die ellende die de EU ons brengt, is voor een groot deel opgelegd door de Verenigde Staten. De EU voert de agenda uit van de globalisten. Net als Clinton, zij is er ongeveer de verpersoonlijking van. Ze is Het Kwaad in eigen persoon, en dan laat ik het spiritcooking en het sextrafficking nog even voor wat het is.

Wat kunnen we verwachten van Trump?

Eindelijk, eindelijk, eindelijk gaat dat desastreuze bondgenootschap met de islam eens op de helling.

Een stop op moslimmigratie. En eens dat in de VS ingevoerd is, wordt het ook hier een heel stuk bespreekbaarder. Ik heb net uitvoerig beargumenteerd dat de EU uitvoert wat de VS commandeert. (zie anders het linkje naar The Telegraph nog een keer, ik zei niet voor niks dat je minstens dit linkje moest lezen)

Een einde aan het ‘poken’ van de Russische beer, met alle risico’s van dien. Ik hoop zelf dat we Rusland weer op kunnen nemen in de ‘Europese familie’, het zou ons allen sterker maken.

En allerbelangrijkst voor ons, is dat we van de dictatuur afkomen, want ja, de EU is een dictatuur. En ik zie daar een belangrijke rol weggelegd voor Trump. De EU heeft zichzelf inmiddels zo georganiseerd dat de Europese burgers dat niet meer kunnen doen. Zie de EU reactie op het Brexit, en wat ik daar bovenaan in dit stuk over schreef. Als Trump de globalistische elite dwars kan bomen, boomt die ook de EU dwars.

Trump staat honderd procent achter Israël, en daar doet de idiote schrijvelarij van GS-auteur en antisemiet Feynman niks aan af. En de leugens van Bart Nijman ook niet. (Ik weet zo onderhand niet meer wat ik van GS moet denken, er werken een paar absolute smeerlappen, maar daar gaat het hier niet over).

Het desastreuze handelsbeleid (en handelsbalans) wordt eindelijk aangepakt, en dat betreft onze welvaart. En die welvaart is onontbeerlijk om onze beschaving een beetje op peil te houden. De Europese staalindustrie is bijna niet meer, terwijl dat de kern was van het Duitse Wirtschaftswunder, en de VS kent hetzelfde probleem, zie staalstad (automobielen) Detroit (linkje hierboven). De reden is duidelijk, in tijden van overproductie dumpt China staal op onze markten en dan gaan onze staalbedrijven failliet (wij hebben dezelfde problemen als de VS), en dat kan omdat de vrijhandelsgoeroes importbarrières verwerpen. Maar denk niet dat je omgekeerd je overproductie van staal op de Chinese markt kwijt kan, want China kent wel degelijk importbeperkingen. Begrijp me niet verkeerd, vrijhandel is mooi, net als kapitalisme (een uitwas ervan heb ik hierboven geschetst), maar niet als de wederpartij er de hand mee licht en het tot je eigen ondergang leidt. Die cijfers van Daniel Hannan zijn zeer relevant, ik herhaal ze nog eens: In 1973, the nine members of the then EEC accounted for 38 per cent of world GDP. Today, the 28 members account for just 26 per cent, and that figure is diminishing virtually by the week. (Daniel Hannan).

Trump heeft al aangegeven onmiddellijk handelsakkoorden met het Verenigd Koninkrijk te willen sluiten in defiance of the EU.

Ik denk dat Trump onze beste kans is om de EU, onze dictatuur, op vreedzame wijze pootje te haken. Om op te houden met de vriendschap met islam en om op te houden met de vijandschap met Rusland. Ik wil geen oorlog, ik maak graag deel uit van die generatie die nooit oorlog gekend heeft, en ik denk dat dat mogelijk is, mits we de juiste keuzes maken. Tegen de de huidige corporatistische globalistische elite die ons naar de afgrond leidt. Morgen zullen we het weten. Als Trump verliest kunnen we beter onze hooivorken gaan slijpen en de fakkels prepareren, want met margebloggen gaan we niet van deze dictatuur afkomen. Dit is onze laatste kans.

Comments zijn gesloten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: