Woningcorporatie Stadgenoot wil Nederlanders deporteren

Woningcorporatie dringt aan op etnische zuivering van Amsterdam

In 2016 protesteerden de Amsterdamse huurdersorganisaties en de landelijke Bond Precaire Woonvormen tegen de afbraak van woonrechten. Zij richtten hun pijlen voornamelijk op woningcorporatie Stadgenoot omdat deze verhuurder het volgens hen het bontst maakt (Parool):

Aanleiding voor de demonstratie is de vergadering van Europese ministers met huisvesting in hun portefeuille in Amsterdam. Zij komen volgens de huurders alleen maar met plannen waardoor de Europese steden nog meer vercommercialiseren, sociale huurwoningen worden gesloopt, geprivatiseerd of verkocht en de woonrechten van huurders worden afgebroken.

Doorn in het oog van de demonstranten is dat Stadgenoot een fel pleitbezorger is van flexibele en tijdelijke huurcontracten. Precies één jaar later doet Stadgenoot een hernieuwde poging. Volkskrant:

De strikte Nederlandse huurbescherming moet worden versoepeld in de strijd tegen de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Amsterdam en andere populaire woningmarkten. Daarvoor pleit de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot.

Stadgenoot is zelf de oorzaak van die lange wachtlijsten, want Stadgenoot geeft een derde van hun woningbestand aan geïmporteerde mohammedanen die helemaal nooit op een wachtlijst hebben gestaan.

Eenderde van de vrijgekomen huizen gaat naar huurders met een urgentieverklaring (vluchtelingen of mensen met medische nood). Reguliere huurders komen gemiddeld pas na 14 jaar op de wachtlijst aan een woning.

En daarnaast verkoopt Stadgenoot ook nog eens de vrijgekomen (voornamelijk sociale) huurwoningen ( jaarverslag 2015, PDF, pag. 15):

Want Stadgenoot maakt heel graag heel veel winst en doet dat ook ondanks gejammer over de verhuurdersheffing (pag. 33):

De opmerking over geldgebrek in de volgende quote uit de Volkskrant valt dan ook niet serieus te nemen.

Bijbouwen van huizen lijkt de meest logische oplossing om de lange wachtlijsten weg te werken. Maar door geld- en ruimtegebrek lukt dat onvoldoende.

Ik vraag me sowieso af wat Stadgenoot met zijn geld doet. Ik huur ook bij Stadgenoot en onder mijn hijsbalk zit een gevelsteen en daar staat op: ‘1901’. Dat zal het bouwjaar zijn van dit pand dat destijds misschien een paar duizend gulden gekost heeft om te bouwen. In de 23 jaar dat ik hier woon heb ik al tienduizenden euro’s aan huur overgemaakt en is mijn huur sinds de ingangsdatum van mijn contract (december ’93) 2,5 keer over de kop gegaan, omdat mijn huis zogenaamd voor te weinig geld verhuurd wordt en er dus altijd de maximum huurverhoging op los gelaten wordt. Elke euro die ik overgemaakt heb naar Stadgenoot is pure winst voor ze.

Wat Stadgenoot feitelijk wil is de huurbescherming opheffen.

U bent een kip, en u gaat geplukt worden. En als u kaal bent moet u plaats maken voor het nieuwe Herrenvolk.

In zes jaar tijd zijn er ruim 250.000 corporatiewoningen verdwenen door verkoop en almaar stijgende huurprijzen.

In de maanden november, december en januari heeft Rochdale tachtig procent van de huizen aan statushouders gegeven

En als u dan uit uw buurt verwijderd bent, kunt u geen betaalbaar huis meer vinden in Amsterdam.

Amsterdam: ‘Nooit eerder was een huurwoning zo duur: gemiddeld 2100 euro per maand’

Mijn huur is in vijf jaar 30 procent gestegen, word ik de stad uit gejaagd?

Comments zijn gesloten.
%d bloggers liken dit: